Schneider Electricin tietosuojakäytäntö

1. Tietosuojakäytäntöön

Schneider Electric voi tehdä muutoksia tietosuojakäytäntöön tarpeen mukaan. Tämä uusi tietosuojapolitiikka on kehittynyt viimeksi 25. toukokuuta 2018 tehdyn päivityksen jälkeen.

Schneider Electric pidättää itsellään oikeuden muokata tarvittaessa tätä tietosuojakäytäntöä esimerkiksi noudattaakseen lakeja, asetuksia, Schneider Electricin käytäntöjä ja menettelyjä tai valvontaviranomaisten pyyntöjä.

Tässä tapauksessa Schneider Electric kertoo yksityishenkilöille, joita asia koskee, tämän tietosuojakäytännön olennaisista muutoksista. Schneider Electric julkaisee uusia versioita asiaankuuluvilla sisäisillä ja ulkoisilla verkkosivustoilla ja digitaalisilla alustoilla.

Tärkeimmät muutokset ja syyt muutoksiin tämän tietosuojakäytännön nykyisen version ja 25. toukokuuta 2018 annetun edellisen version välillä ovat seuraavat:
- muutokset CCPA:n (California Consumer Privacy Act) uusiin sääntelyvaatimuksiin
- Evästeilmoituksessa on esimerkkejä käyttämistämme evästeistä ja vastaavista tekniikoista.2. Miksi tämä tietosuojapolitiikka?

Schneider Electric on sitoutunut suojelemaan yksityisyyttäsi ja henkilötietojasi. Tämä tietosuojakäytäntö kertoo yksityisyydensuojakäytännöistämme ja siitä, miten henkilötietoja suojataan. Lue se ennen kuin käytät Schneider Electricin digitaalista sisältöä.

Schneider Electric tukee määrätietoisesti yksityisyyteen ja tietojen suojaukseen liittyviä perusoikeuksia sekä kansallisten ja kansainvälisten tietosuojalakien noudattamista.

Tässä tietosuojakäytännössä kuvataan, miten Schneider Electric käsittelee ja suojaa verkkosivustojamme ja muita digitaalisia alustoja sekä offline-liiketoimintojamme käyttävien henkilöiden henkilötietoja.

Schneider Electricillä on ottanut käyttöön sisäisen, kaikkia tytäryhtiöitämme koskevan yleisen tietosuojakäytännön, jota sovelletaan henkilötietojen keräämiseen, käsittelyyn, käyttöön, jakamiseen, siirtämiseen ja säilyttämiseen. Siinä asetetaan yhteiset säännöt kaikkien maiden tytäryhtiöillemme ja pyritään varmistamaan henkilötietojen suojan korkea taso Schneider Electricin sisällä.

Schneider Electric on myös laatinut tämän tietosuojakäytännön ulkoiseksi julkaisuksi sitovista yrityssäännöistämme, jotka Euroopan unionin tietosuojaviranomaiset hyväksyivät marraskuussa 2012 henkilötietojen käsittelystä ETA:sta rekisterinpitäjänä. Schneider Electricin sitovissa yhtiösäännöissä huomioidaan ja noudatetaan EU:n tietosuojasääntöjen tärkeimpiä periaatteita, sillä yksi päätoimipaikoista sijaitsee Euroopan unionissa.

3. Mikä on tämän tietosuojapolitiikan soveltamisala? Kuka vastaa tietojenkäsittelystä?

Tätä tietosuojakäytäntöä sovelletaan kaikkiin Schneider Electricin tytäryhtiöihin ja digitaaliseen sisältöön, ellei sitä täydentävää tai korvaavaa erityistä tietosuojailmoitusta ole julkaistu. Tarkista kussakin digitaalisessa ympäristössä, kuten Web-sivustoissa tai sovelluksissa, käytettävissäsi olevat tietosuojailmoitukset.

Schneider Electric on kansainvälinen yritys, jonka oikeussubjektit, liiketoimintaprosessit, johtamisorganisaatiot ja järjestelmäinfrastruktuuri ulottuvat yli rajojen. Tämä tietosuojakäytäntö koskee kaikkia Schneider Electricin valvomien tytäryhtiöiden suorittamia tietojenkäsittelytoimintoja, kuten tuote- ja palvelutarjontaa ja digitaalista sisältöä (esim. tapahtumarekisteröinnit, verkkosivustot, sovellukset, opetusohjelmat, verkkokoulutus, uutiskirjeet, mainokset ja muu viestintä). Sitä voidaan kuitenkin täydentää yksityiskohtaisemmalla yksityisyyden suojaa koskevalla ilmoituksella/ilmoituksella/käytännöllä tai jopa toisella, tiettyä Schneider Electric -ohjelmaa, tuotetta, palvelua, sisältöä tai yksikköä koskevalla käytännöllä. On tärkeää, että luette käyttöönne saamianne tietoja koskevat lausunnot. Työpaikkahakemusten käsittelyä säännellään esimerkiksi uraportaaliin liitetyllä tietosuojailmoituksella.

Tietojenkäsittelytoimintojen rekisterinpitäjät ovat Schneider Electricin tytäryhtiöitä, jotka ovat määrittäneet tietojenkäsittelytavat ja -tarkoitukset. Ne voivat vaihdella tapauskohtaisesti. Monissa tapauksissa Schneider Electric Industries SAS, 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison - Ranska, Schneider Electricin pääkonttori, on globaalien tietojenkäsittelytoimintojen rekisterinpitäjä. Saat lisätietoja osoitteesta Global-Data-PrivacyATschneider-Electric.com [korvaa osoitteessa AT by @]

Tämä tietosuojakäytäntö sitoo kaikkia Schneider Electricin määräysvallassa olevia tytäryhtiöitä ja niiden työntekijöitä.

Kaikkiin verkossa tekemiisi tilauksiin sovelletaan myös asianomaisissa sivustoissa annettuja ehtoja. Sinun täytyy lukea ne.

4. Miksi keräämme ja käytämme henkilötietoja?

Käytämme henkilötietoja eri tarkoituksiin, kuten tilausten ja pyyntöjen täyttämiseen, asiakassuhteiden ja prospektien hallintaan, kyselyiden tekemiseen, tuotteidemme, palvelujemme, digitaalisen sisällön ja käyttäjämatkojen parantamiseen, käyttäjätilien ja -ohjelmien hallintaan, digitaalisten alustojemme toimintojen analysointiin, markkinointitoimien suorittamiseen, kontekstuaalisten ja merkityksellisten tietojen antamiseen käyttäjille, toimintamme turvallisuuden varmistamiseen, suojaamiseen petoksilta ja yleisemmin liiketoimintatoimintamme toteuttamiseen.

Tietojen keräämisen ensisijaisena tavoitteenamme on tarjota sinulle huipputason palvelu sekä sujuva, tehokas ja yksilöllinen käyttökokemus digitaalisen sisällön käytön aikana.

Schneider Electric kerää henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:
- tuote-, palvelu- ja digitaalisen sisällön tilausten täyttäminen. Keräämme näitä tietoja, jotta voimme toimittaa tilauksesi, saada maksun, tarjota sovelluksiemme toiminnot, ilmoittaa sinulle tilauksesi tilasta ja ilmoittaa sinulle sopimushallinnasta.
- vastaisuudessa esitettäviin tiedotus- ja tukipyyntöihin olisi vastattava paremmin. Pidämme kirjaa vaihdoista, mukaan lukien henkilötiedoista, jotta voimme tarjota optimaalisen palvelun, kun otamme meihin yhteyttä tukea varten.
- Suhteen hallintaa varten, johon sisältyy tuotteita, palveluja ja digitaalista sisältöä koskeva viestintä, mukaan lukien sähköpostiviestintä ja viestintä; -
Tehdään tutkimuksia ja mielipidemittauksia. Voimme kerätä henkilötietoja kyselyjen suorittamista varten ja ottaa sinuun yhteyttä seurantaa varten. Käytämme näitä tietoja tyytyväisyyden mittaamiseen, asiakkaidemme tutustumiseen ja tuotteiden, palvelujen ja digitaalisen sisällön parantamiseen.
- parantaa tuotteitamme, palveluitamme ja digitaalista sisältöä analysoimme esimerkiksi sovelluksiemme ja verkkosivustojemme käyttöä sellaisten alueiden ja toimintojen tunnistamiseksi, joilla käyttäjillä on vaikeuksia, ja parannamme niitä.
- Lisätietoja selailu- ja hakutoiminnoista. Keräämme navigointitietoja, kun tutustut digitaaliseen sisältöön tai napsautat tuotteiden ja palveluiden linkkejä. Keräämme näitä tietoja, jotta voimme parantaa käyttäjäkokemusta seuraavia vierailuja varten (esim. maan valinta tai profiilikohtainen sisältö), auttaa verkkosivustojamme toimimaan tehokkaammin, kerätä laajaa demografista tietoa verkkosivustojen toiminnan ja suorituskyvyn analysoimiseksi sekä arvioida mainonnan merkitystä ja tehokkuutta, jotta se palvelisi asiakkaitamme paremmin. Voimme käyttää evästeitä ja muita tunnisteita tai vastaavia tekniikoita (jäljempänä "evästeet") tietojen hankkimiseen kyseessä olevalta verkkosivustolta, käytettävän selaimen tyypistä, tarkastellusta sisällöstä sekä digitaalisen sisällön käyttöpäivästä ja -ajasta. Voit lukea evästeilmoituksen saadaksesi lisätietoja evästeiden käytöstä ja evästeiden hallintavaihtoehdoista.
- Käyttäjän digitaalisten tilien hallinta. Keräämme henkilötietoja digitaalisiin alustoihimme rekisteröitymisen yhteydessä (esim. kumppanisivusto, tilausalusta, mobiilisovellukset), jotta voit todentaa sinut, hallita tunnistetietoja, jotta voit siirtyä useiden digitaalisten alustojen läpi ilman uudelleentodennusta (vrt. kertakirjautuminen) ja olla vuorovaikutuksessa kanssasi.
- myynninedistämisohjelmien ja -toimien toteuttaminen: keräämme henkilötietoja, kun osallistut myynninedistämis- tai palkkio-ohjelmaan tai -toimeen. Käytämme näitä tietoja ohjelman tai toiminnan hallinnointiin, ohjelmaan ja toimintaan liittyvien sähköpostiviestien lähettämiseen, voittajien ilmoittamiseen ja voittajien luettelon julkistamiseen sovellettavien asetusten ja lakien mukaisesti. -
markkinointitietojen lähettäminen postitse, faksilla, puhelimitse, tekstiviesteinä, sähköpostitse ja sähköisessä viestinnässä myynninedistämistoimista, uutisista ja uusista tuotteista tai palveluista, jotka voivat mielestämme kiinnostaa sinua sovellettavien opt-in- ja opt-out-vaatimusten mukaisesti. Tämän voi toteuttaa Schneider Electric, sen tytäryhtiöt tai valitut kolmannet osapuolet, jotka toimivat meidän nimissämme. -
Tarjoamme sinulle tietynlaista viestintää ja/tai kohdennettua tietoa tuotteistamme ja palveluistamme (tai tytäryhtiöistämme) ponnahdusikkunoiden, mainospalkkien, videoiden, sähköpostiviestien ja muiden mainosmuotojen kautta. Voimme esimerkiksi tarjota sinulle tekstimuotoista mainontaa tai muuta sisältöä selaustietojen perusteella. Voimme myös käyttää sijaintitietoja tiedottaaksemme paikallisista kampanjoista ja toiminnoista. Katso evästeilmoituksestamme lisätietoja evästeiden käytöstä ja niiden hallintavaihtoehdoista. - Voit yhdistää eri digitaalisista ympäristöistä saadut tiedot ja sinusta offline-tilassa kerätyt tiedot ja luoda profiilin, jota voimme käyttää henkilökohtaisten palvelujen tarjoamiseen.
Esimerkiksi käyttäjä, jonka uskomme olevan sähköasentaja (erityisesti rekisteröinnin yhteydessä toimitettujen tietojen ja muiden kolmansien osapuolten lähteistä saatujen tietojen vuoksi), voi nähdä profiiliin liittyvää mainontaa ja/tai kolmannen osapuolen verkkosivuilla ja sovelluksissa, joita käyttäjä, jolla on jokin muu energiaan liittyvä erikoisala, ei näe. Käyttäjät voivat myös nähdä erilaista sisältöä tai saada erilaisia sähköpostiviestejä, jotka sisältävät erilaisia mainoksia tai kyselyitä. Voimme käyttää evästeitä myös maantieteellisesti kohdekäyttäjille.
- Varmistamme tuotteidemme, palvelujemme ja digitaalisen sisällön, toimintamme ja muiden toimintojen turvallisuuden, jotta voimme suojautua petoksilta ja noudattaa ehtojamme ja tätä tietosuojapolitiikkaa. Voimme tutkia myös mahdollisia rikkomuksia.
- liiketoiminnan mahdollistaminen tai hallinnointi, kuten laadunvalvonta ja konsolidoitu raportointi; - tukea Schneider
Electricin liiketoimia tai uudelleenjärjestelyjä,
- toiminnan jatkuvuus ja palautuminen
- Meidän on noudatettava oikeudellisia velvoitteitaan. Esimerkiksi kirjanpito- ja verovelvoitteet
- Mikä tahansa muu tarkoitus.

5. Minkälaisia henkilökohtaisia tietoja käsittelemme?

Schneider Electric käsittelee erilaisia henkilötietoja, kuten identiteetti- ja yhteystietoja, ammattimaisia tietoja, mieltymyksiä koskevia tietoja, vuorovaikutuksia kanssamme, rahoitukseen liittyviä tietoja, online-liikennetietoja ja meille antamaasi sisältöä. Useimmissa tapauksissa nämä tiedot ovat peräisin asiakkailta, kumppaneilta ja käyttäjiltä. Ostamme listoja myös markkinointivirastoilta ja hankimme tietoa kumppaneiltamme evästeillä ja sosiaalisilla verkostoilla.

Henkilötiedoilla (joita kutsutaan myös henkilötiedoiksi) tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön liittyviä tietoja. Tunnistettavissa olevalla henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, joka voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti, erityisesti tunnistimen tai yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.

Käsittelemiämme henkilötietoja voivat olla:
- henkilöllisyyteen ja yhteystietoon liittyvät tiedot, kuten nimi, yritys, sähköpostiosoite, puhelinnumero, valokuva, ikä, yhteystiedot
- ammattimaiset tiedot, kuten asiakastyyppi, hankintaviranomainen, ostoaikataulu Schneider Electricin tuotteiden, palvelujen ja digitaalisen sisällön hankinta ja käyttö;
- käyttämäsi
digitaalisen alustan tiedot (esim. energiankulutus)- mieltymyksesi, kuten tuote- ja palveluasetukset, yhteysasetukset, markkinointiasetukset
- Vuorovaikutuksesi kanssamme, kuten kyselyt, tilaukset, väitteet, kyselyvastaukset
- rahoitukseen liittyvät tiedot, kuten pankkitilitiedot, luottokorttitiedot; -
online-liikennetiedot, kuten IP-osoite, laite- ja järjestelmätunnisteet, Schneider Electricin käyttäjätunnus ja salasana, viitesivusto, käytettävän selaimen tyyppi, käytetty sisältö ja sijainti, joko IP-osoitteen tai mobiililaitteen välittämien tietojen perusteella; -
Sisältö, jonka olet toimittanut online-foorumeilla tai muulla tavalla (katso kohta 6 "Sisältösi" alla).

Tämä tietosuojakäytäntö ei kata henkilötietoja, jotka on saatettu nimettömiksi, eli jos yksilöt eivät ole enää tunnistettavissa tai tunnistettavissa vain kohtuuttoman suurilla kustannuksilla ajallisesti, kustannuksin tai työvoimalla. Jos anonymisoidut tiedot ovat tunnistettavissa, sovelletaan tätä tietosuojaperiaatetta.

Useimmissa tapauksissa keräämme henkilötietoja suoraan käyttäjiltä, joilla on liikesuhde meihin. Voimme hankkia tietoja myös jälleenmyyjältä tai liikekumppanilta ostamalla asiakasluetteloita markkinointivirastoista, verkkokäyttökokemuksestasi, sosiaalisista verkoista, kun muodostat yhteyden näiden verkkojen tunnistetietoihin, sekä evästeistä. Voit saada tarkempia tietoja kolmannen osapuolen (mahdollisesti) henkilötietojen lähteestä ottamalla meihin yhteyttä kohdassa 10 ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

6. Sisältösi

voihalutessasi osallistua Schneider Electricin verkkofoorumeihin, sovelluksiin tai muihin digitaalisiin alustoihin, mukaan lukien valokuvat tai kommentit. Sisällön on oltava harmiton. Sen on kunnioitettava lakia, muiden oikeuksia ja etuja. Sinun on hankittava suostumus ennen toisen henkilön tietojen jakamista. Sinun on noudatettava varovaisuutta ennen tietojen jakamista foorumissa.

Meille tarjottavassa sisällössä on kunnioitettava muiden oikeuksia ja etuja, mukaan lukien heidän oikeutensa henkilötietojen ja yksityisyyden suojaan. Sen ei pitäisi olla loukkaavaa, epäkunnioittavaa tai millään tavalla haitallista.

Jokaisen Schneider Electricille toisen henkilön osalta annettavan henkilötiedon on oltava yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön mukainen, mukaan lukien kyseisten tietojen ilmaisemista koskevat ilmoitus- ja suostumusvaatimukset.

Schneider Electric pyrkii suojaamaan henkilötietojasi, mutta sen tarjoaminen verkossa jaetuilla foorumeilla ei ole riskitöntä. Jos lähetät, kommentoit, osoitat kiinnostusta tai jaat henkilökohtaisia tietoja, valokuvat mukaan luettuina, mille tahansa foorumille, yhteisöpalvelulle tai blogiin, muista olla tietoinen siitä, että kaikki lähettämäsi henkilökohtaiset tiedot ovat luettavissa, nähtävissä, kerättävissä tai käytettävissä näiden foorumien muilla käyttäjillä ja että niitä voidaan käyttää yhteydenottoon, ei-toivottujen viestien lähettämiseen tai tarkoituksiin, joihin sinulla tai Schneider Electricillä ei ole määräysvaltaa. Schneider Electric ei vastaa henkilökohtaisista tiedoista, jotka haluat lähettää näillä foorumeilla. Sinun on noudatettava varovaisuutta ennen kuin päätät jakaa tietoja itsestäsi tai muusta henkilöstä.

7. Kenen kanssa jaamme henkilötietoja?

Jaamme henkilötietoja Schneider Electricin tytäryhtiöiden ja toimintaan osallistuvien palveluntarjoajien, mainonta- ja markkinointivirastojen, sosiaalisten verkostojen, jos käytät niiden kirjautumistietoja, sekä kolmansien osapuolten verkkosivustojen kanssa, jos rekisteröidyt Schneider Electricin tunnistetietoihin, toimivaltaisiin sääntelyelimiin ja viranomaisiin sekä liiketoiminnan seuraajiin.

Schneider Electric on maailmanlaajuinen yritysryhmä, joka toimii yhtenä yrityksenä. Asiakkaille, prospektille ja käyttäjille tarjottavan parhaan palvelun varmistamiseksi henkilötietoja voidaan jakaa eri yksiköissä työskentelevän henkilöstön kesken. Näin voi olla esimerkiksi asiakassuhteen hallinnan, myynnin tai tuotetuen, markkinoinnin, tuotekehityksen, tuotteiden, palvelujen ja digitaalisen sisällön parantamisen, tietojen laadunvalvonnan tai turvallisuuden, rahoituksen, sääntelyn ja vaatimustenmukaisuuden osalta.

Tarjoamme palveluntarjoajille tietojenkäsittelytoimintoja sekä tuotteita, palveluita ja verkkosisältöä. Näihin palveluntarjoajiin kuuluvat rajoituksetta tilojen, tietojärjestelmien, mainonta- ja markkinointivirastojen, tietotekniikkatuen, turvallisuuspalvelujen, rahoituspalvelujen, tuotteita toimittavien liikenteenharjoittajien, kirjanpitoyritysten ulkopuolisten yritysten, asianajajien ja tilintarkastajien tarjoamat palvelut.

Varmistamme, että kaikki Schneider Electricin kanssa sopimuksen tehneet palveluntarjoajat noudattavat tietosuojalakeja ja noudattavat Schneider Electricin ohjeita.

Jaamme myös seuraavat tiedot:
- Mainonnan yhteydessä voimme jakaa joitakin rajoitettuja henkilötietoja (esim. laitetunnisteet, evästeiden tunnisteet) mainosten tai sellaisten virastojen kanssa, jotka hallinnoivat mainontaa kolmansien osapuolten verkkosivustoilla ja sovelluksissa, joissa voi olla mainontaa.
- Voit käyttää digitaalista sisältöämme ja/tai rekisteröidä sen kolmansien osapuolten verkkosivustojen (kuten Facebook ja LinkedIn) kirjautumistietojen avulla. Jos teet niin, pääset tutustumaan joihinkin näissä yhteisöpalveluissa rekisteröityihin tietoihin ja autamme sinua täyttämään Schneider Electricin digitaalisen sisällön rekisteröintilomakkeen ennakkoon. Käyttämällä näiden kolmansien osapuolten verkkosivustojen kirjautumistietoja voit samalla ilmoittaa yhteystiedoillesi näillä sivustoilla, että olet luonut tilin Schneider Electricin kanssa. Jos haluat lisätietoja yhteyshenkilöidesi käytettävissä olevista tiedoista näillä sivustoilla ja siitä, miten voit rajoittaa niiden viestintää, suosittelemme lukemaan niiden käyttöehdot ja tietosuojakäytännöt.
- Schneider Electric voi tarvittaessa luovuttaa henkilötietojasi mahdollisille ostajille ja oikeudenomistajille helpottaakseen fuusiota, konsolidointia, määräysvallan siirtoa tai muuta uudelleenorganisointia, johon Schneider Electric osallistuu.
- Jos laissa tai tuomioistuimen määräyksissä niin edellytetään tai jos lailliset oikeutemme suojataan, luovutamme henkilötietonne valtion virastoille, sääntelyviranomaisille ja toimivaltaisille viranomaisille.
- muilla tässä tietosuojakäytännössä kuvatuilla tavoilla tai muulla tavoin, joille olet antanut suostumuksesi.
- yhdistettynä muihin tietoihin siten, että henkilöllisyyttä ei voida kohtuudella määrittää (esimerkiksi tilastollisia kokoelmia).

Emme myy tai vuokraa henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle ilman lupaasi.

8. Miten suojaamme henkilötietoja?

Schneider Electric noudattaa yleisesti tunnustettuja keskeisiä tietosuojaa koskevia periaatteita (oikeudenmukaisuus, käyttötarkoituksen rajoittaminen, tietojen laatu, tietojen säilyttäminen, yksilön oikeuksien noudattaminen, turvallisuus) ja ryhtyy kohtuullisiin toimenpiteisiin henkilötietojen suojaamiseksi.

Schneider Electric kunnioittaa yksilön yksityisyyttä koskevia oikeuksia ja etuja. Schneider Electric ja sen tytäryhtiöt noudattavat henkilötietojen käsittelyssä seuraavia periaatteita:

1. henkilötietojen oikeudenmukainen ja laillinen käsittely;
2. Henkilötietojen kerääminen tiettyjä, perusteltuja tarkoituksia varten ja niiden käsittelemättä jättäminen edelleen näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla;
3. Henkilötietoja kerätään siten, että ne ovat olennaisia eivätkä liian laajoja niihin tarkoituksiin, joihin niitä kerätään ja käytetään. Voimme tehdä tiedoista nimettömiä, jos se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista, riippuen tietojen luonteesta ja aiottuihin käyttötarkoituksiin liittyvistä riskeistä;
4. Tarkkojen henkilötietojen säilyttäminen ja tarvittaessa ajan tasalla pitäminen. Ryhdymme kohtuullisiin toimiin virheellisten tai puutteellisten tietojen oikaisemiseksi tai poistamiseksi.
5. Henkilötietojen säilyttäminen vain niin kauan kuin se on tarpeen niitä tarkoituksia varten, joita varten ne on kerätty ja käsitelty;
6. henkilötietojen käsittely yksilöiden laillisten oikeuksien mukaisesti;
7. toteuttamalla asianmukaisia teknisiä, fyysisiä ja organisatorisia toimenpiteitä henkilötietojen luvattoman käytön, laittoman käsittelyn sekä luvattoman tai tahattoman häviämisen, tuhoamisen tai vahingoittumisen estämiseksi;
8. Käsitellessään arkaluonteisia henkilötietoja varmistamalla asianmukainen ilmoitus ja suostumus tai että käsittely muutoin on sovellettavan lainsäädännön mukaista;

Schneider Electricin ja kaikkien sen tytäryhtiöiden on varmistettava, että edellä mainittuja periaatteita noudatetaan.

Schneider Electric ja sen tytäryhtiöt ovat sitoutuneet toteuttamaan kaupallisesti kohtuullisia teknisiä, fyysisiä ja organisatorisia toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä, laittomalta käsittelyltä, vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä tai vahingoittumiselta sekä luvattomalta tuhoamiselta. Tarjoamme turvallisia palvelimia, joiden avulla voit tehdä tilauksia tai käyttää tilitietojasi. Valvomme pääsyä sisäisiin järjestelmiimme, joissa säilytetään henkilötietoja. Valtuutetuilla käyttäjillä on yksilöllinen tunnus ja salasana, joilla he pääsevät käyttämään järjestelmiä. Henkilöstömme saa käyttöönsä henkilötietoja ainoastaan tehtäviensä hoitamista varten. Varmistamme, että työntekijämme osaavat käyttää ja käsitellä henkilötietoja oikein. Vaadimme myös, että palveluntarjoajamme pitävät yllä vaatimusten mukaisia turvatoimia. Rekisteröityjen käyttäjien henkilöllisyys todennetaan suojaustoimenpiteillä, jotta käyttäjille voidaan määrittää asianmukaiset oikeudet ja rajoitukset. Rekisteröidyn käyttäjän tapauksessa laillisuustarkistuksessa käytetään sekä sisäänkirjautumisia että salasanoja. Olet vastuussa kirjautumistunnistetietojesi suojaamisesta.

Käyttämällä digitaalista sisältöämme tai toimittamalla meille henkilötietoja hyväksyt, että voimme olla yhteydessä sinuun sähköisesti tai muulla tavoin turvallisuuteen, yksityisyyteen, käyttöön ja hallinnollisiin toimiin liittyvistä asioista. Suojaustoimenpiteistä huolimatta emme voi poistaa kaikkia verkon käyttöön liittyviä riskejä.

9. Kolmansien osapuolten verkkosivustot ja sosiaalinen media

Sinun tulisi lukea kolmansien osapuolten verkkosivustojen ja sosiaalisen median tietosuojakäytäntö ja muokata yksityisyysasetuksia sopivaksi katsomasi mukaisesti. Tämä tietosuojakäytäntö ei kata muiden kuin Schneider Electricin verkkosivustoja ja alustoja.

Schneider Electricin digitaaliset alustat voivat tarjota linkkejä kolmannen osapuolen sovelluksiin, tuotteisiin, palveluihin tai verkkosivustoille, jotka helpottavat käyttäjien tiedonsaantia. Jos käytät näitä linkkejä, poistut Schneider Electricin digitaalisesta ympäristöstä. Schneider Electric ei valvo näitä kolmansien osapuolten sivustoja tai niiden tietosuojakäytäntöjä, jotka voivat poiketa Schneider Electricin käytännöistä. Emme suosittele kolmansien osapuolten sivustoja emmekä esitä niistä mitään väitteitä. Schneider Electricin tietosuojakäytäntö ei kata näiden kolmansien osapuolten antamia tai keräämiä henkilötietoja. Kehotamme lukemaan kaikkien sellaisten sivustojen tietosuojakäytännöt, joihin olet yhteydessä, ennen kuin hyväksyt henkilötietojesi keruun ja käytön.

Tarjoamme myös sosiaaliseen mediaan liittyviä linkkejä, joiden avulla voit jakaa tietoja sosiaalisissa verkostoissasi ja olla vuorovaikutuksessa Schneider Electricin kanssa erilaisilla sosiaalisen median sivustoilla. Näiden linkkien käyttö voi johtaa sinua koskevien tietojen keräämiseen tai jakamiseen. Kehotamme sinua tarkistamaan niiden sosiaalisen median sivustojen tietosuojakäytännöt ja yksityisyysasetukset, joiden kanssa olet vuorovaikutuksessa. Näin varmistat, että ymmärrät sivustojen mahdollisesti keräämät, käyttämät ja jakamat tiedot ja mukautat näitä asetuksia haluamallasi tavalla.

10. Mitkä ovat oikeutenne?

Schneider Electric noudattaa tietosuojaa koskevia oikeuksiaan, joihin kuuluvat muun muassa oikeutesi pyytää henkilötietojesi käyttöoikeutta ja pyytää tietojen poistamista tai muuttamista. Voit aina olla osallistumatta Schneider Electricin suoramarkkinointitoimiin.

Schneider Electric noudattaa tietosuojaa koskevia oikeuksiaan, joihin kuuluvat muun muassa oikeutesi käyttää ja korjata henkilötietojasi. Voit tiedustella, minkälaisia henkilökohtaisia tietoja Schneider Electricin yksiköt ovat tallentaneet tai käsitelleet sinusta. Pääset käsiksi henkilökohtaisiin tietoihisi riippumatta siitä, missä tietoja käsitellään ja tallennetaan.

Voit pyytää henkilökohtaisten tietojesi käyttöoikeutta ja pyytää niiden poistamista tai muuttamista milloin tahansa. Yksittäisiä oikeuksia koskevat pyynnöt voi lähettää osoitteeseen: Global-Data-PrivacyATschneider-Electric.com [Korvaa osoite AT @].

Sinulla on aina oikeus olla osallistumatta markkinointiviestiimme. Etukäteissuostumusta pyydetään, jos sovellettavassa laissa niin edellytetään. Jos haluat olla osallistumatta sähköpostiviesteihin, käytä sähköpostin alareunassa olevia toimintoja.

Maakohtaiset jaksot voivat täydentää tätä jaksoa.

11. Tärkeitä tietoja yksityishenkilöille Euroopan talousalueella

Schneider Electric täyttää myös GDPR-erityisvaatimukset, mukaan lukien ne, jotka koskevat käsittelyn oikeudellisia perusteita, rajat ylittäviä tiedonsiirtoja, automaattista päätöksentekoa ja profilointia, tietojen säilyttämistä, lisäoikeuksia, vaatimuksia ja TVH:n yhteystietoja.

11.1 Millä oikeudellisilla perusteilla Schneider Electric käyttää henkilötietoja?

Henkilötietojen käyttö on tarpeen edellä 3 jaksossa mainittujen tarkoitusten osalta, jotta

- Tee Schneider Electricin ja sinun välinen sopimus tuotteidemme, palvelujemme tai digitaalisen sisällön käytön yhteydessä. Sopimuksen toteutuksessa on kyse siitä, kuka olet, sekä erikoisalastasi ja vuorovaikutuksesta kanssasi sopimuksen suorittamiseksi. Se sisältää myös tietojen, tuen, työsovellusten, tiliesi ja ohjelmiimme kirjautumisen hallinnan sekä käyttöehtojen ja tämän tietosuojailmoituksen noudattamisen.
- Noudatetaan oikeudellisia velvoitteita, joita meihin kohdistuu. Esimerkiksi pakolliset vero- ja kirjanpitovelvoitteet tai toimivaltaisten sääntelyelinten ja viranomaisten arkistointivelvoitteet ja pyynnöt.
- Mitä tulee
o Kyselyt, osa suoritetaan oikeutetun etumme mukaisesti, koska ne mittaavat tyytyväisyytesi palveluihisi, joita pyysit meiltä. Muiden tutkimusten osalta pyydämme hyväksyntääsi. Voit aina olla vastaamatta.
Jotta voimme tarjota teille markkinointiviestintää ja kiinnostumiseen perustuvaa mainontaa, tämä meidän ja tytäryhtiöidemme harjoittama toiminta on oikeutettujen etujemme mukaista. Tarjoamme teille aina mahdollisuuden olla osallistumatta, ja jos sovellettavassa lainsäädännössä niin edellytetään, haemme ennakkosuostumuksenne.
o Mobiililaitteesi välittämien sijaintitietojen avulla haemme ennakkosuostumuksesi, mikäli sovellettavassa laissa niin edellytetään.

Voimme myös käsitellä henkilötietojasi oikeutettujen etujemme mukaisesti, kunhan käsittely ei ylitä oikeuksiasi ja vapauksiasi, erityisesti
- Suojaa sinua, meitä tai muita uhkilta (kuten turvallisuusuhkilta tai petokselta),
- Noudata kaikkialla maailmassa sovellettavia lakeja,
- Paranna tuotteitamme, palveluitamme ja digitaalista sisältöä,
- Profiiloi kohdennetun sisällön ja kiinnostuksen kohteena olevan mainonnan
tuottamiseksi- Jaa tietoja Schneider Electricin tytäryhtiöiden ja palveluntarjoajien välillä kohdassa 7 kuvatulla tavalla,
- Ymmärrä ja paranna online-toimintojamme, liiketoimintaamme, asiakaslähtökohtaamme ja asiakaslähtökohtaamme suhteet yleensä.
- Ota käyttöön tai hallinnoi liiketoimintaamme esimerkiksi laadunvalvonnan ja konsolidoidun raportoinnin osalta
- Hallitse yritysliiketoimia, kuten sulautumisia tai yritysostoja.

11.2 Siirretäänkö henkilötietoja ulkomaille?

Globaalissa Schneider Electric -yrityksessä tietojenkäsittelyn parissa työskentelevillä tiimeillä voi olla maailmanlaajuisia tai useita maita käsittäviä rooleja. He voivat sijaita missä tahansa maailmassa, jossa Schneider Electric toimii, myös Euroopan unionin ulkopuolella, maissa, joissa ei ole käytössä vastaavia henkilötietojen suojaan liittyviä standardeja kuin kotimaassasi. Voimme myös siirtää tietoja palveluntarjoajille, jotka sijaitsevat EU:n ulkopuolella, myös Yhdysvalloissa. Jos nämä tiedonsiirrot eivät voi vaatia Euroopan komissiolta tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä, Schneider Electric varmistaa, että ne täyttävät sovellettavat oikeudelliset vaatimukset esimerkiksi panemalla täytäntöön vakiosopimuslausekkeita tai noudattamalla konsernin sisäisiä siirtoja koskevia sitovia yrityssääntöjä rekisterinpitäjänä. Lisätietoja näistä siirroista ja tarvittaessa jäljennökset toteutetuista suojatoimenpiteistä saa seuraavasta osoitteesta: Global-Data-PrivacyATschneider-Electric.com [Korvaa osoite AT: @]

11.3 Käytämmekö yksilöitä koskevia profilointeja ja automatisoituja päätöksiä?

Voimme käyttää profilointia tarjotaksemme sinulle verkkosisältöä, jonka uskomme vastaavan etujasi. Yhdistämme rekisteröintitiedot, kuten työn erikoistumistiedot ja online-aktiviteettitiedot, jotta tunnet sinut paremmin ja tarjoamme profiilia vastaavaa verkkosisältöä.

Teistä ei tehdä automaattisia päätöksiä, jotka voivat vaikuttaa sinuun merkittävästi, ellei
- päätös on tarpeen osana sopimusta;
- meillä on nimenomainen suostumuksenne
- tai lain mukaan tekniikan käyttö on välttämätöntä.
Tällaisissa tapauksissa asiasta ilmoitetaan asianmukaisesti.

11.4 Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

Pidämme henkilötiedot niin kauan kuin niitä tarvitaan tässä tietosuojakäytännössä määritettyihin tarkoituksiin ja niin kauan kuin laki mahdollisesti edellyttää tai sallii niitä. Tiettyyn digitaaliseen sisältöön sovellettavissa yksityisyysilmoituksissa annetaan tarkempia tietoja. Tietojen säilyttämisajat määritetään yleensä ottaen ottaen huomioon
- Suhteemme kesto (esim. sopimuksen kesto, tilin purkaminen, oikeutettu tarve tulla tunnistetuksi, kun meihin otetaan yhteyttä)
- Oikeudelliset vaatimukset tietojen
säilyttämiselle
- rajoitusten säännötMarkkinointia varten säilytämme asiakastietoja kolme vuotta suhteemme päättymisen tai viimeisen vuorovaikutuksemme jälkeen.

11.5 Mitkä ovat lisäoikeutesi?

Kohdassa 10 annettujen oikeuksien lisäksi voit pyytää meitä poistamaan, rajoittamaan tai liittämään henkilötietojasi ja vastustaa henkilökohtaisten tietojesi käyttöä. Kun tietojenkäsittely perustuu henkilökohtaiseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa lähettämällä pyyntö seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: Global-Data-PrivacyATschneider-Electric.com [Korvaa osoite AT: @]
Käsittelyä varten, joka on tarpeen sopimuksen suorittamiseksi, tai oikeutetun edun perusteella, emme ehkä pysty vastaamaan pyyntöön keskeyttää käsittely, tai jos teemme niin, se saattaa tarkoittaa, että et voi enää käyttää palveluita tai digitaalista sisältöä.

11.6 Mistä esittää kysymyksiä ja esittää vaatimuksen?

Kysymyksiä tai huomautuksia Schneider Electricin yksityisyydensuojakäytännöistä tai tästä tietosuojakäytännöstä voi esittää ryhmän tietosuojavastaavalle (Group TVH):
DPOATschneider-Electric.com [Korvaa osoite AT: @]
TVH, 35 rue Joseph Monier CS30323, 92506 Rueil-Malmaison - Ranska
Jos uskot Schneider Electricin käsitelleen henkilötietojasi sovellettavan lain tai tämän tietosuojakäytännön vastaisesti, voit tehdä valituksen ryhmän TVH:n kanssa. Voitte myös ottaa yhteyttä valvontaviranomaiseen. Schneider Electricin valvontaviranomainen on CNIL Ranskassa; voitte ottaa yhteyttä maanne valvontaviranomaiseen.

12. Yhdysvalloissa Kaliforniassa asuville
Schneider Electricille on tärkeää antaa tämä täydentävä tietosuojailmoitus, jotta Kalifornian asukkaille voidaan antaa Californian Consumer Privacy Act -lain (CCPA) edellyttämät lisätiedot.

Schneider Electric on sitoutunut suojelemaan kaikkien meille uskottujen henkilötietojen yksityisyyttä ja turvallisuutta. Meillä on sitoviin yhtiösääntöihin perustuva globaali yksityisyysohjelma, joka osoittaa vahvan tukemme yksityisyyttä ja tietosuojaa koskeville perusoikeuksille. Olemme myös sitoutuneet noudattamaan yksityisyyttä koskevia lakeja kaikissa maissa, joissa toimimme. Schneider Electricin tietosuojakäytäntö kuvaa yksityisyyden suojaa ja tietoturvaa koskevia käytäntöjämme.

Schneider Electric on keskittynyt ensisijaisesti yritys- ja ammattikäyttöön. Keräämme rajoitetun määrän kuluttajatietoja yksityishenkilöiltä, jotka toimittavat ne meille online-lomakkeidemme kautta tai muuten vuorovaikutuksessa verkkosivustojemme tai sovelluksiemme kanssa. Saamme myös kuluttajatietoja älykkäistä kotituotteistamme. Tässä täydentävässä tietosuojailmoituksessa selitetään, miten noudatamme CCPA-sopimusta näissä tiedoissa.

12.1 CCPA:n oikeudet

CCPA antaa Kalifornian asukkaille erityisiä yksityisyyttä koskevia oikeuksia, kuten oikeuden saada tietosuojailmoitus, oikeuden tietää, mitä tietoja olemme keränneet sinusta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, ja oikeuden tietää, minkälaisia henkilötietoja olemme jakaneet kolmansien osapuolten kanssa. CCPA antaa Kalifornian asukkaille oikeuden olla myymättä henkilötietojaan1. CCPA antaa myös Kalifornian asukkaille oikeuden pyytää henkilötietojensa poistamista.

Tässä ilmoituksessa kerrotaan, mitä tietoja Schneider Electric kerää CCPA-sopimuksen nojalla, niistä tietoluokista, joita keräämme Kalifornian asukkailta yleensä, tarkoituksista, joihin tietoja käytetään, ja niistä kolmansien osapuolten ryhmistä, joille tietoja luovutetaan liiketoimintatarkoituksiin. Voimme kerätä ja jakaa muita tietoluokkia suostumuksellasi.

Schneider Electric ei myy henkilötietoja. Kuten alla kuvataan, voimme jakaa henkilötietoja tytäryhtiöidemme2 ja palveluntarjoajiemme kanssa. Voimme myös luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille CCPA:n sallimissa liiketoimintatarkoituksissa, kuten tilintarkastajillemme, niiden noudattamista tai turvallisuutta varten tai sulautumisten ja yritysostojen yhteydessä.

Voimme myös jakaa henkilökohtaisia tietoja kolmansien osapuolten kanssa suostumuksesi perusteella, esimerkiksi jos pyydät siirtoa jakelijalle tai asentajalle, kirjaudut rinnakkaismarkkinointiohjelmaan tai hyväksyt kolmannen osapuolen mainontaevästeiden käytön, kuten evästeilmoituksessa kuvataan.

12.2 Oikeuksien käyttäminen

Oikeuksien käyttäminen Kaliforniassa asuva henkilö voi käyttää oikeuksiaan tai valtuuttaa toisen henkilön toimimaan puolestaan:
・ Soita Schneider Electricille osoitteeseen 800-789-3508
Global-Data-Privacy@schneider-electric.com

Huomaa, että meidän on vahvistettava henkilöllisyytesi, ennen kuin voimme täyttää pyyntösi. Koska CCPA:n piiriin kuuluvat tiedot koostuvat yleensä markkinointitiedoista, vahvistamme henkilöllisyytesi yleensä sähköpostiosoitteellasi. Vastaamme pyyntöihin käyttämällä sähköpostiosoitetta, joka liittyy ylläpitämiimme tietoihin.

Jos haluat määrittää edustajan, lähetä sähköpostiosoite osoitteesta Global-Data-Privacy@schneider-electric.com ja ilmoita agentin nimi ja sähköpostiosoite. Vastaamme henkilön pyyntöihin sähköpostiosoitteellasi ja agentin sähköpostiosoitteella.

Ymmärtäkää, että oikeuksianne rajoitetaan. Jos pyydät, että poistamme henkilötietosi, teemme niin, paitsi silloin kun säilytystä tarvitaan sisäisiin liiketoimintatarkoituksiimme, meneillään olevien liiketoimintojen viimeistelyyn, teidän pyyntöönne kirjaamiseen tai CCPA:n muutoin sallimiin toimiin (esimerkiksi petosten ehkäisyyn tai lainmukaisuuteen). Näissä tilanteissa säilytämme tietosi tietojen säilytysohjelmamme mukaisesti ja poistamme ne turvallisesti säilytysajan lopussa.

Huomaa myös, että monet yritykset myyvät ja asentavat Schneider Electricin tuotteita. Emme operoi näitä yrityksiä, eikä meillä ole pääsyä niiden tietokantoihin. Jos olet rekisteröitynyt tai ostanut Schneider Electricin tuotteita joltakin muulta yritykseltä, ota yhteys yritykseen suoraan ja käytä CCPA-oikeuksiaan.

12.3 Taloudelliset kannustimet

Schneider Electric kerää henkilötietoja voidakseen tarjota tarjouksia ja kampanjoita sekä mahdollistaakseen kanta-asiakasohjelmat. Vaikka emme voi laskea tietojenne tarkkaa arvoa, tarjouksemme ja kannustuksemme heijastavat yleisesti niiden suhteiden arvoa, joita meillä on ohjelmaan osallistuviin henkilöihin.

Emme syrji teitä, jos käytätte CCPA-sopimuksen mukaisia oikeuksiaan. Jos kuitenkin pyydät meitä poistamaan tietosi, et voi saada lisätarjouksia tai ylennyksiä. Kaikki aiemmin lähettämäsi tarjoukset ja tarjoukset pidetään edelleen arvossa alkuperäisten ehtojen mukaisesti.

12.4 CCPA:n tiedonsaantioikeus

12.4 CCPA:n tiedonsaantioikeus

HENKILÖTIETOJEN LUOKITTELUT JA TIEDOT

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN JA JAKAMISEN TARKOITUS

KOLMANSIEN OSAPUOLET, JOILLE TÄLLAISET HENKILÖTIEDOT JULKISTETAAN LIIKETOIMINTAA VARTEN

Yhteystiedot: nimi; käyttäjänimi; postiosoite; sähköpostiosoite; puhelinnumero; matkapuhelinnumero

Käytämme tällaisia tietoja, jotta tunnistamme sinut ja viestiäksemme kanssasi: lähettää tapahtumakohtaisia viestejä (kuten vahvistuksia); lähettää markkinointiviestintää, kyselyjä ja kutsuja; personoitua viestintää ja tarjoa asiakaspalvelua päivittäisiin liiketoimintatarkoituksiimme³

Voimme luovuttaa tämäntyyppisiä tietoja kumppaneille ja palveluntarjoajille, myös sosiaalisen median yrityksille, jotka käyttävät tietoja vain määrittääkseen, mitkä asiakkaistamme käyttävät alustojaan, jotta voimme toimittaa sinulle ilmoituksia alustalla. kolmannet osapuolet, jotka toimittavat viestintämme, kuten postipalvelut ja kuriirit; kolmannet osapuolet, jotka avustavat meitä hygieniassa ja täytäntöönpanossa; Muut kolmannet osapuolet lain mukaan

Yhteystiedot: henkilökohtaiset ominaisuudet ja mieltymykset, kuten ikä, siviilisääty ja perheasema; kotitalouksien demografiset tiedot, mukaan lukien väestönlaskentatiedot; sosiaalisen median profiileista saadut tiedot; harrastukset ja kiinnostuksen kohteet

Käytämme tällaisia tietoja: Jotta voisimme ymmärtää sinua paremmin ja ymmärtää asiakkaitamme paremmin tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen ja parantamiseen; mahdollisten asiakkaiden tunnistaminen sisäiseen liiketoimintaan, kuten laadunvalvontaan, koulutukseen ja analytiikkaan; Päivittäisiin liiketoimintatarkoituksiimme

Voimme antaa eteenpäin tällaista tietoa kumppaneillemme ja palveluntarjoajillemme sekä kolmansille osapuolille, joiden kanssa meillä on yhteisiä markkinointitoimia; asianajajamme, tilintarkastajamme ja konsulttimme; muut kolmannet osapuolet lain mukaan

Tapahtuma- ja vuorovaikutustiedot: Käyttäjätilitiedot ja niihin liittyvät tietueet; verkkosivustojemme ja sovellusten käyttöön liittyvät tiedot; todentamistiedot (salasanat, tilin tietoturvakysymykset); asiakaspalvelutietueet; vierailijalokit

Käytämme tällaisia tietoja: Palvellaksemme sinua parhaamme mukaan, mukaan lukien asiakaspalvelu. tietojen tallentaminen ja noudattaminen, riitojen ratkaisu; sisäistä liiketoimintaa varten, kuten rahoitus, laadunvalvonta, koulutus, raportointi ja analytiikka; riskinhallintaa, petosten torjuntaa ja vastaavia tarkoituksia varten; päivittäisiin liiketoimintatarkoituksiimme

Voimme luovuttaa tällaisia tietoja kumppaneillemme ja palveluntarjoajillemme sekä kolmansille osapuolille, joiden kanssa meillä on yhteisiä markkinointitoimia; liiketoimen toteuttamiseksi tarvittavat kolmannet osapuolet, mukaan lukien toimitusyhtiöt, asiamiehet ja valmistajat; asianajajamme ja tilintarkastajamme

päätellyt ja johdetut tiedot: Sisäisten analytiikkaohjelmien luomat ominaisuudet, määritteet ja/tai pisteet

Yhdistämme johdetut tiedot muihin suhdetietoihin ja käytämme tällaisia tietoja: Jotta voisimme ymmärtää sinua paremmin ja ymmärtää asiakkaitamme paremmin yleisesti tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen ja parantamiseen; sisäiseen liiketoimintaan, kuten laadunvalvontaan, koulutukseen ja analytiikkaan; Päivittäisiin liiketoimintatarkoituksiimme

Voimme luovuttaa tällaisia tietoja kumppaneillemme ja palveluntarjoajillemme sekä kolmansille osapuolille, joiden kanssa meillä on yhteisiä markkinointitoimia; asianajajamme, tilintarkastajamme ja konsulttimme; muut kolmannet osapuolet lain mukaan

Verkko- ja tekniset tiedot: IP-osoite; laitetunnisteet ja -ominaisuudet; Mainostunnus verkkoselain -lokit; Ensimmäisen osapuolen evästeet; Kolmannen Osapuolen evästeet; Web-merkkivalot, kirkkaat gifit, pikselimerkinnät; Palvelimen lokitietueet; Toimintalokin tietueet

Käytämme tällaisia tietoja: Järjestelmien hallintaan, teknologian hallintaan, mukaan lukien verkkosivustojen ja sovellusten optimointi; tietoturva- ja kyberturvallisuustarkoituksiin, mukaan lukien uhkien havaitseminen; tietojen tallentamista varten, mukaan lukien lokit ja tietueet, joita ylläpidetään osana tapahtumatietoja; Jotta voisimme ymmärtää asiakkaitamme ja mahdollisia asiakkaitamme paremmin ja parantaa suhdetietojamme, myös yhdistämällä sinut eri laitteisiin ja selaimiin, joita he voivat käyttää. verkkohakua ja mainontaa varten Päivittäisiin liiketoimintatarkoituksiimme

Voimme luovuuttaa tällaisia tietoja kumppaneillemme ja palveluntarjoajillemme, myös Googlen kaltaisille yrityksille, jotka käyttävät evästeillä kerättyjä tietoja ja muita vastaavia keinoja, jotta voimme hyödyntää verkkomainontaohjelmiamme, ja kolmansille osapuolille, jotka avustavat tietotekniikka- ja turvallisuusohjelmiamme, mukaan lukien sellaiset yritykset kuin verkkoturvallisuuspalvelut, jotka säilyttävät havaittuja haittaohjelmien uhkia koskevat tiedot; kolmannet osapuolet, jotka avustavat petosten torjunnassa, havaitsemisessa ja hillitsemisessä; Kolmansien osapuolten verkkomainonta-kumppanit; Asianajajamme, tilintarkastajamme ja konsulttimme Muut kolmannet osapuolet lain mukaan. Annamme nämä tiedot myös teidän suostumuksellanne, jos sallitte meidän nimenomaisesti käyttää kolmannen osapuolen mainosevästeitä. Lue lisää ja tarkista evästeiden asetukset lukemalla Evästeilmoitukset.

Esineiden internet ja anturitietoja: Älykkäiden kotituotteiden (kuten kotiautomaation, energianhallinnan, turvallisuuden ja sähkötuotteiden) keräämät, laskemat tai tuottamat komennot, käyttö ja muut tiedot sekä niihin liittyvät sovellukset; diagnostiikkatiedot (kuten havaittujen virheiden tausta ja kuvaus); Paikkatiedot

Käytämme tällaisia tietoja: tuotteen toimintojen mahdollistamiseksi sisäistä liiketoimintaa varten tuotteen kehittäminen, turvallisuus ja laadunvalvonta; Suhdetoimintaa varten, mukaan lukien tuotteen käyttöä koskeva analytiikka; Päivittäisiin liiketoimintatarkoituksiimme

Voimme luovuttaa tällaisia tietoja kumppaneillemme ja palveluntarjoajillemme sekä kolmansille osapuolille, jotka avustavat tietotekniikka- ja turvallisuusohjelmissamme, mukaan lukien verkkoturvallisuuspalvelut ja kyberturvallisuuskonsortiot ・ kolmannet osapuolet, jotka avustavat petosten torjunnassa, havaitsemisessa ja vähentämisessä; kolmannet osapuolet, jotka ovat tarpeen liiketoimien loppuun saattamiseksi, mukaan lukien kolmannet osapuolet, jotka tarjoavat tuotteita ja palveluja, joihin yhdistät omamme; Kolmansien osapuolten verkkomainonta-kumppanit; Asianajajamme, tilintarkastajamme ja konsulttimme Muut kolmannet osapuolet lain mukaan

Audiovisuaaliset tiedot: Keräämme tällaisia tietoja valokuvat; videokuvat; valvontakameratallenteet; Puhelinkeskuksen tallenteet ja puhelujen valvontatietueet Vastaajaviestit

Käytämme tällaisia tietoja: sisäiseen liiketoimintaan, kuten koulutukseen, valmennukseen tai laadunvalvontaan käytettäviin puheluihin; Suhdetoimintaa varten, kuten valokuvien ja videoiden käyttö sosiaalisen median tarkoituksiin; Tilojen turvatoimiin ja menetysten ehkäisyyn; Päivittäisiin liiketoimintatarkoituksiimme

Voimme luovuttaa tällaisia tietoja kumppaneillemme ja palveluntarjoajillemme sekä kolmansille osapuolille, joiden kanssa meillä on yhteisiä markkinointitoimia; asianajajamme, tilintarkastajamme ja konsulttimme; muut kolmannet osapuolet lain mukaan

Yhteensopivuustiedot: Keräämme tällaisia tietoja vaatimustenmukaisuusohjelman tiedot, kuten tiedot, jotka on ylläpidetty sovellettavien lakien noudattamisen osoittamiseksi; tuoteturvallisuustiedot ja muut sääntelytiedot; kuluttajien mieltymyksiin liittyvät asiakirjat, kuten opt-in- ja opt-out-vaihtoehdot markkinointiohjelmissa; CCPA-oikeuksia koskeviin pyyntöihin liittyvät tietueet

Käytämme tällaisia tietoja: noudattaa sovellettavia lakeja ja osoittaa niiden noudattaminen; oikeudenkäynti-, riita- ja sääntelyasioissa, mukaan lukien käyttö siviili-, rikos-, hallinto- tai välimiesmenettelyissä tai sääntely- tai itsesääntelyelimissä, mukaan lukien oikeudenkäynti- ja tutkintapalvelut, oikeudenkäyntejä, tuomioiden ja määräysten täytäntöönpanoa tai täytäntöönpanoa ennakoivat tutkimukset; Sisäisiin liiketoimintatarkoituksiin, kuten riskinhallintaan, tilintarkastukseen, sisäisiin tutkimuksiin, raportointiin ja analytiikkaan; Päivittäisiin liiketoimintatarkoituksiimme

Voimme luovuttaa tällaisia tietoja kumppaneillemme ja palveluntarjoajillemme sekä Asianajajamme, tilintarkastajamme ja konsulttimme sääntelijät, asiakkaat ja muut kolmannet osapuolet, jotka tarkastavat Schneider Electricin Muut kolmannet osapuolet (mukaan lukien valtion virastot, tuomioistuimet ja vastaväitteet, asianajotoimistot, konsultit, prosessipalvelimet ja riidan osapuolet) oikeusasioissa

 1. Alle 16-vuotiaiden lasten henkilötietoja ei voida myydä ilman myöntävää suostumusta. Schneider Electric ei myy lasten tietoja.

  2. Schneider Electricin tytäryhtiöt ovat Schneider Electric SE:n suoraan tai välillisesti määräysvallassa olevia yrityksiä.

  3. Jokapäiväisiin liiketoimiinkuuluvat (CCPA:ssa määritellyt) liiketoiminnan tavoitteet ja seuraavat niihin liittyvät tarkoitukset, joihin henkilötietoja voidaan käyttää:

  antaa henkilön pyytämät tai kohtuudella odotettavissa olevat tiedot, tuotteet tai palvelut, kun otetaan huomioon asiayhteys, jossa henkilötiedot kerättiin (kuten asiakashyvitys, asiakaspalvelun tarjoaminen, henkilökohtaistaminen ja etuuskohtelun hallinta, tuotepäivitysten tarjoaminen, virheiden korjaaminen tai poistaminen sekä riitojen ratkaisu);
  henkilöllisyyden ja käyttäjätietojen hallintaa, mukaan lukien henkilöllisyyden todentaminen ja todentaminen, sekä järjestelmän ja teknologian hallintaa varten;
  suojata järjestelmien, verkkojen, sovellusten ja tietojen turvallisuutta ja eheyttä, mukaan lukien tietoturvariskien havaitseminen, analysointi ja ratkaiseminen, ja tehdä yhteistyötä tietoturvakeskusten, konsortioiden ja lainvalvontaviranomaisten kanssa välittömien uhkien suhteen;

  petosten havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi;
  Oikeudellisen ja sääntelyyn liittyvän vaatimustenmukaisuuden osalta, mukaan lukien kaikki sellaisten henkilötietojen käyttö ja julkistaminen, jotka ovat lakisääteisiä tai joita voidaan kohtuudella tarvita yhtiön toimintatapojen ja menettelyjen noudattamiseen, kuten: rahanpesun torjuntaohjelmat, turvallisuusohjelmat ja erityistilanteisiin reagointiohjelmat, teollis- ja tekijänoikeuksien suojeluohjelmat sekä yritysten eettiset ja sääntöjen noudattamista koskevat vihjelinjat;
  yritysten tilintarkastusta, analyysiä ja raportointia varten;
  panna sopimuksemme täytäntöön ja suojautua henkilöltä, varkauksilta, oikeudelliselta vastuulliselta, petoksilta ja väärinkäytöksiltä sekä suojella ihmisiä tai omaisuutta, fyysiset turvaohjelmat mukaan luettuina;
  poistaa tietojen tunnistamisen tai luoda yhdistettyjä tietokokonaisuuksia, kuten tietojen, tutkimuksen tai analytiikan yhdistämistä varten;
  kopioida toiminnan jatkuvuutta ja palautumista varten; ja
  yrityshallinnon, mukaan lukien sulautumiset, yritysostot ja divestoinnit.  Päivitetty viimeksi: 23.12.2019