Användarvillkor

Senast ändrad: September 2021

Välkommen till vår hemsida

Välkommen till shop.se.com/se/sv

Följande villkor ("Användarvillkoren") ingås av och mellan Dig och Schneider Electric Europe B.V. ("Schneider Electric", "vi" eller "oss").

Genom att använda vår Webbplats godkänner Du dessa Användarvillkor

Dessa Användarvillkor reglerar Din användning av vår Webbplats där Schneider Electric eller dess Närstående Bolag (enligt definitionen nedan) erbjuder till försäljning vissa varor som listas på vår Webbplats till alla personer som skapar ett Konto (enligt definitionen nedan).

Innan Du skapar ett Konto och registrerar dig på vår Webbplats kommer Du att bli ombedd att godkänna dessa Användarvillkor. Vänligen läs dessa Användarvillkor noggrant och se till att Du förstår dem.

Vänligen notera att om Du inte godkänner dessa Användarvillkor kommer Du inte att kunna skapa ett Konto och registrera Dig för att använda vår Webbplats och därför kommer Du inte att kunna använda vår Webbplats eller göra några inköp.

Ytterligare villkor som kan gälla för Dig

Alla köp som Du gör på vår Webbplats regleras av våra Försäljningsvillkor och Du samtycker till att följa dessa Försäljningsvillkor om Du gör ett köp.

Du kan skriva ut en kopia av dessa användarvillkor eller spara dem på Din dator eller dina andra enheter för framtida referens.

Vilka vi är och hur Du kontaktar oss

 

Företaget som agerar som operatör av Webbplatsen ("Schneider Electric") är: 

 

 1. Schneider Electric eCommerce Europe B.V.
 2. Registrerade adress: Taurusavenue 133, 2132LS Hoofddorp, the Netherlands
 3. Telefon och e-postadress: +46 851 992 200,  eshop.se@se.com  .
 4. Bolagsform: Aktiebolag
 5. Emmiterat aktiekapital i 500,000 EUR bestående av 500 aktier till ett nominellt värde av 1000 EUR
 6. Organisationsnummer: KVK 84300493 (863162757)
 7. Momsregistreringsnummer: SE502090872801

För att kontakta oss, vänligen maila eshop.se@se.com eller ring +46 851 992 200

Definitioner
När vi använder ord med versal som första bokstav i dessa Användarvillkor har de följande betydelse:

"Användarkommunikation" betyder innehåll såsom kommentarer, betyg, feedback eller recensioner som en Användare laddar upp till Webbplatsen.

"Du" eller "Användare" betyder varje juridisk eller fysisk person som skapar ett Konto på vår Webbplats.

"Immateriella Rättigheter": avser alla patent, bruksmodeller, moraliska rättigheter, upphovsrätt, varumärken och handelsnamn, servicemärken, rättigheter till domännamn, rättigheter till design, rättigheter till datorprogram, databasrättigheter, rättigheter till konfidentiell information (inklusive men inte begränsat till alla rättigheter till know-how och affärshemligheter) och alla andra former av immaterialrättsligt skydd som ges enligt lag och som på annat sätt uppkommer eller kan verkställas enligt lagarna i någon jurisdiktion eller enligt bi- eller multilaterala fördrag.

"Integritets- och Cookiepolicy": avser de uttalanden, meddelanden och policyer som Schneider Electric gör tillgängliga på sidfoten, datainsamlings- och registreringssidorna på Webbplatsen angående integritetsskydd, personuppgifter och användning av cookies.

"Kontoinformation" betyder information som Du lämnar till oss i samband med att Du skapar eller administrerar ditt Konto på vår Webbplats, såsom bland annat namn, användarnamn, telefonnummer och e-postadresser som är kopplade till Ditt Konto.

"Konto": betyder det konto som Du skapar för att få tillgång till och använda vår Webbplats.

"Närstående Bolag" betyder, när det gäller Schneider Electric, varje bolag, företag eller annan juridisk person som direkt eller indirekt (i) kontrollerar Schneider Electric, eller (ii) kontrolleras av Schneider Electric, eller (iii) står under gemensam kontroll med Schneider Electric. Med "kontroll" avses, i denna definition, direkt eller indirekt kontroll av minst 50% av aktiekapitalet och/eller av rösträtterna. Utan hinder av vad som anges i ovanstående definition av Närstående Bolag ska AVEVA Group Plc. och alla dess dotterbolag inte betraktas som Närstående Bolag till Schneider Electric.

"Personuppgifter": betyder all information som rör en individ som kan identifieras eller kan identifieras direkt eller indirekt.

"Policyer": betyder kollektivt Integritetspolicyn, alla begränsningar som beskrivs på Webbplatsen och alla andra policyer eller villkor som hänvisas till i dessa Användarvillkor.

"Schneider Electrics Innehåll" avser allt innehåll, material och information, såsom men inte begränsat till, text, ljud, video, bilder, grafik, ritningar, scheman, foton, litteratur, beskrivningar och förteckningar av produkter eller tjänster, databaser, algoritmer, aggregerade filer eller data, sidhuvuden eller sidfötter, knappikoner eller skript, som Schneider Electric eller något av dess Närstående Bolag publicerar, visar eller på annat sätt gör tillgängliga på Webbplatsen.

 

När Du kan använda vår Webbplats

Du kan endast använda vår Webbplats om Du är myndig i Ditt land och Du kan endast göra inköp på vår Webbplats om Du skapar ett Konto.

Kostnadsfri tillgång och användning

Tillgång till och användning av Webbplatsen är kostnadsfri.

 

Information på vår Webbplats

Även om vi gör rimliga ansträngningar för att uppdatera informationen på vår Webbplats ger vi inga utfästelser, försäkringar eller garantier vare sig uttryckliga eller underförstådda, att innehållet på vår Webbplats är korrekt, fullständigt eller uppdaterat.

 

Skapande av ett Konto och skyddande av dina uppgifter

För att skapa ett Konto för att kunna använda vår Webbplats och göra inköp måste Du slutföra registreringsprocessen genom att ge oss Kontoinformationen i registreringsformuläret. När Du skapar Ditt Konto är Du ansvarig för att (1) se till att de uppgifter Du ger oss är korrekta och fullständiga och (2) informera oss om eventuella ändringar av den Kontoinformation som Du har lämnat. Du kan komma åt Din information i avsnittet "Ditt Konto" på Webbplatsen.

 

Du är ansvarig för att hålla Din Kontoinformation och Ditt lösenord konfidentiella. Du får inte lämna ut Ditt lösenord till någon tredje part.

Bristande tillgänglighet av vår Webbplats och upphörande av vår relation med Dig

Vi gör vårt bästa för att erbjuda Webbplatsen utan avbrott, men detta är inte alltid möjligt. Vi kan därför ändra, avbryta eller avsluta tillgången till Webbplatsen helt eller delvis från tid till annan.

Vi kan tillfälligt eller permanent avsluta Din åtkomst till Ditt Konto genom att blockera eller inaktivera Din Kontoinformation omedelbart, om det finns allvarliga skäl, eller med rimligt varsel om de är mindre allvarliga. Allvarliga skäl inkluderar, om (i) Du använder falska uppgifter i syfte att skapa Ditt Konto, eller (ii) Du allvarligt bryter mot dessa Användarvillkor eller våra Policyer, (iii) Du vidtar åtgärder som orsakar eller hotar att orsaka skada för andra användare, oss, eller som får oss att bära ansvar, eller (iv) Du bryter mot lagen när Du får tillgång till eller använder Webbplatsen eller Schneider Electrics Innehåll.

Skydd av personuppgifter

För information om hur vi skyddar och behandlar dina personuppgifter för att ge Dig tillgång till Webbplatsen och göra det möjligt för dig att använda Webbplatsen, samt om cookies på vår Webbplats, se vår Integritets- och Cookiepolicy.

 

Du är ansvarig för alla personuppgifter från tredje part som Du laddar upp, lagrar, skapar, använder, delar, ändrar, raderar eller på annat sätt behandlar under Din användning av Webbplatsen. Du måste följa alla tillämpliga lagar om Du delar personuppgifter från tredje part när Du använder Webbplatsen.

 

 

Godtagbar användning

Du får endast använda Webbplatsen för lagliga ändamål och i enlighet med dessa Användarvillkor. Du samtycker till att inte använda Webbplatsen:

 • På något sätt som bryter mot någon lag eller förordning (inklusive, utan begränsning, alla lagar om exportkontroll).
 • I syfte att utnyttja, skada eller försöka utnyttja eller skada minderåriga på något sätt genom att exponera dem för olämpligt innehåll, genom att be om personuppgifter eller på annat sätt.
 • För att sända, eller se till att sända, reklam eller marknadsföringsmaterial, inklusive alla typer av "skräppost", "kedjebrev", "spam" eller någon annan liknande uppsökande verksamhet.
 • Att utge sig för att vara, eller försöka utge sig för att vara, Schneider Electric, en anställd hos Schneider Electric, en annan användare eller någon annan person eller enhet (inklusive, utan begränsning, genom att använda e-postadresser som är associerade med någon av de ovannämnda).
 • Att ägna sig åt något annat beteende som begränsar eller förhindrar någons användning eller åtnjutning av Webbplatsen, eller som enligt vår bedömning kan skada Schneider Electric eller Webbplatsens användare eller utsätta dem för risk att ådra sig ansvar.

Dessutom samtycker Du till att inte:

 • Använda Webbplatsen på något sätt som kan inaktivera, överbelasta, skada eller försämra Webbplatsen, eller störa någon annan parts användning av Webbplatsen, inklusive deras förmåga att delta i realtidsaktiviteter genom Webbplatsen.
 • Använda robotar, spindlar eller andra automatiska enheter, processer eller medel för att få tillgång till Webbplatsen i något syfte, inklusive övervakning eller kopiering av något material på Webbplatsen.
 • Använda någon manuell process för att övervaka eller kopiera något av materialet på Webbplatsen, eller för något annat ändamål som inte uttryckligen tillåts i dessa Användarvillkor, utan att först inhämta vårt skriftliga samtycke.
 • Använda någon enhet, programvara eller rutin som stör Webbplatsens korrekta funktion.
 • Introducera virus, trojanska hästar, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt.
 • Försöka få obehörig åtkomst till, ingripa i, skada eller störa någon del av Webbplatsen, den server som Webbplatsen lagras på, eller någon server, dator eller databas som är ansluten till Webbplatsen.
 • På annat sätt försöka påverka Webbplatsens korrekta funktion.
 • Ladda upp filer som innehåller bilder, fotografier, programvara eller annat material som skyddas av immaterialrättsliga lagar, inklusive, som exempel och inte begränsat till, upphovsrätts- eller varumärkeslagar. Detta gäller inte om Du äger eller kontrollerar rättigheterna till dessa eller om Du har inhämtat alla nödvändiga samtycken för att göra detsamma.
 • Använda eller kopiera någon del av innehållet på vår Webbplats, eller Schneider Electrics Innehåll på annat sätt än vad som uttryckligen tillåts på vår Webbplats, eller i dessa Användarvillkor, utan att först inhämta vårt skriftliga samtycke.

Om det är tillåtet enligt tillämplig lag kan vi utreda (i) brott mot dessa Användarvillkor eller tillämpliga lagar och/eller förordningar, eller (ii) i förekommande fall missbruk av Webbplatsen eller Schneider Electrics Innehåll. Vi kan samarbeta med lämpliga brottsbekämpande myndigheter när det gäller säkerhetshot, bedrägeri eller annan olaglig, skadlig eller olämplig aktivitet som utförs av Dig, eller någon tredje part, genom Din åtkomst till och/eller Din användning av Webbplatsen eller Schneider Electrics Innehåll.

Vi är inte ansvariga för virus och Du får inte introducera dem på Webbplatsen

Vi garanterar inte att vår Webbplats är säker eller fri från buggar eller virus.

Du är ansvarig för att konfigurera Din informationsteknik, datorprogram och plattform för att få tillgång till vår Webbplats. Du bör använda ditt eget virusskyddsprogram.

Du får inte missbruka vår Webbplats eller införa virus, i enlighet med ovanstående krav för godtagbar användning. Om Du bryter mot denna bestämmelse och bryter mot lagen kommer vi att rapportera detta till relevanta brottsbekämpande myndigheter. Vi kommer även att samarbeta med dessa myndigheter genom att avslöja Din identitet för dem.

Immateriella Rättigheter

Schneider Electric eller dess licensgivare äger de Immateriella Rättigheterna till Webbplatsen, dess domännamn samt Schneider Electrics Innehåll.

Tillstånd att använda och skriva ut den dokumentation (t.ex. installationsguider, handböcker, dokumentation om uttjänta produkter) som är tillgänglig och fritt nedladdningsbar från Webbplatsen beviljas härmed till Dig, förutsatt att (1) Schneider Electrics upphovsrättsmeddelande visas oförändrat i alla kopior som du gör och att både upphovsrättsmeddelandet och detta meddelande om tillstånd visas, (2) användningen av sådan dokumentation endast sker för informationsändamål och icke-kommersiella syften eller för Ditt personliga bruk, och att den inte kopieras eller läggs ut på någon nätverksansluten dator eller sänds i några medier, och (3) inga ändringar av sådan dokumentation görs.

Dokumentationen som anges ovan omfattar inte Webbplatsens design eller layout. Delar av Webbplatsen är skyddade av lagar om mönsterskydd, varumärke, illojal konkurrens och andra immaterialrättsliga lagar och får därför inte kopieras eller imiteras helt eller delvis. Ingen logotyp, grafik, ljud eller bild från Webbplatsen får kopieras eller vidaresändas utan uttryckligt tillstånd från Schneider Electric.

Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i dessa Användarvillkor är förbehållna Schneider Electric, dess Närstående Bolag eller dess/deras licensgivare.

Användarkommunikation

Användarkommunikation som publiceras, laddas upp, läggs in eller skickas till Webbplatsen av andra användare har inte verifierats eller godkänts av oss. De åsikter som uttrycks av andra användare på vår Webbplats representerar inte våra åsikter eller värderingar.

 

Vi är inte skyldiga att acceptera publicering, uppladdning, inmatning eller annan inlämning av någon Användarkommunikation. Vi kan även ta bort all Användarkommunikation från Webbplatsen som bryter mot eller hotar att bryta mot lagar eller förordningar, någon av våra Policyer eller kraven för godtagbar användning av Webbplatsen.

 

Du lovar att all Användarkommunikation som Du laddar upp uppfyller våra krav på godtagbar användning.

 

Du äger upphovsrätten till den Användarkommunikation som publiceras eller laddas upp på Webbplatsen förutsatt att det är ditt originalverk (det innebär att det inte innehåller någon annans innehåll). Du ger Schneider Electric, med rätt att underlicensiera till underleverantörer som agerar för Schneider Electrics räkning, en icke-exklusiv, världsomfattande, kostnadsfri och royaltyfri licensrätt att använda Din Användarkommunikation på Webbplatsen (t.ex. kommentarer eller recensioner) i syfte att: (i) visa den på Webbplatsen, (ii) redigera den, ändra den eller översätta den för användning på Webbplatsen, (iii) dela den i utvecklingssyfte, inklusive att förbättra våra produkter, Webbplatsen eller våra affärsmetoder. 

 

Ansvarsbegränsningar och ansvar för förluster och skador

Oavsett om Du är en konsument eller en företagsanvändare:

 

Vi utesluter eller begränsar inte på något sätt vårt ansvar gentemot Dig när det skulle vara olagligt att göra det. Detta inkluderar ansvar för dödsfall eller personskada som orsakats av vår, våra anställdas, agenters eller underleverantörers vårdslöshet samt för bedrägeri eller bedrägliga utfästelser.

 

Olika begränsningar och undantag från ansvar kommer att gälla för ansvar som uppstår till följd av leverans av produkter till Dig, vilket kommer att anges i våra Försäljningsvillkor.

 

Om Du är en företagsanvändare:

 

Webbplatsen tillhandahålls "i befintligt skick" och "i mån av tillgång". Vi utesluter alla underförstådda villkor, garantier, utfästelser eller andra villkor som kan gälla för Webbplatsen eller dess innehåll.

 

Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot Dig för någon förlust eller skada (inklusive juridiska kostnader), oavsett om det rör sig om avtal, skadestånd (inklusive vårdslöshet), brott mot lagstadgad skyldighet eller annat, även om den är förutsägbar, som uppstår under eller i samband med dessa Användarvillkor. Det gäller även i samband med:

 

 • användning av, eller oförmåga att använda, vår Webbplats; eller
 • användning av eller tillit till något innehåll som visas på vår Webbplats.

 

I synnerhet kommer vi inte att vara ansvariga för:

 • förlust av intäkter, vinst, goodwill, rykte,
 • förlust av förväntade besparingar,
 • förlust av data eller dataanvändning
 • andra immateriella skador eller förluster,
 • Alla indirekta förluster och skador eller följdförluster eller följdskador, inklusive sådana som anges i punkterna ovan.

 

 

Du ska försvara och hålla Schneider Electric och dess Närstående Bolag skadeslösa från och mot alla anspråk, skador, förluster, förpliktelser, kostnader och utgifter (inklusive rimliga advokatkostnader) som uppstår till följd av eller är relaterade till anspråk från tredje part, mot Schneider Electric, dess Närstående Bolag och/eller deras anställda, tjänstemän, direktörer, representanter eller licensgivare, och som uppstår till följd av eller i samband med: (a) Din användning av Webbplatsen eller något Schneider Electrics Innehåll, (b) brott mot dessa Användarvillkor eller Policyer eller någon överträdelse av tillämpliga lagar och/eller regler av Dig eller Dina anställda, underleverantörer eller mellanmän, (c) Din Användarkommunikation, inklusive alla anspråk som involverar påstådd överträdelse eller intrång i tredje parts immateriella rättigheter genom Din Användarkommunikation eller genom användning eller tillhandahållande av dessa på Webbplatsen, eller (d) något annat krav eller tvist mellan Dig och någon tredje part i samband med Din användning av Webbplatsen eller Schneider Electrics Innehåll.

 

Om Du är en konsumentanvändare:

 

Vi tar inte frivilligt ansvar för förlust eller skada:

 

 • som inte orsakats av vårt brott mot dessa Användarvillkor, eller
 • som inte, vid tidpunkten då Du godkände dessa Användarvillkor, var en rimlig, förutsebar konsekvens av vårt brott mot dessa Användarvillkor. Förlust eller skada är förutsägbar om det antingen är uppenbart att den kommer att inträffa eller om både Vi och Du visste att den skulle kunna inträffa när detta avtal ingicks.

 

Tredje parts webbplatser

Det är strikt förbjudet att skapa någon hyperlänk till Webbplatsen, såsom, men inte begränsat till, någon länk från någon tredje parts webbplats, utan att först inhämta vårt skriftliga samtycke.

 

När vår Webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje part tillhandahålls dessa länkar endast för Din information. Sådana länkar ska inte tolkas som att vi godkänner de länkade webbplatserna eller den information som Du kan få från dem. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser.

 

Tillämplig lagstiftning

Dessa Användarvillkor regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag och tillämpningen av Förenta nationernas konvention om avtal om internationella köp av varor är uttryckligen utesluten. 

Om Du är konsument åtnjuter Du dessutom det skydd som Du har genom tvingande bestämmelser i de lagar som gäller i Ditt hemland för att skydda Dina konsumenträttigheter.

Om Du är en konsument som har din hemvist i EU eller i UK kan Du väcka talan mot oss för att tillvarata Dina konsumenträttigheter i förhållande till dessa Användarvillkor och/eller Webbplatsen. Du kan väcka talan antingen i de domstolar där Schneider Electric har sitt säte i Ditt land, eller i de domstolar där Du har Din hemvist.

Europeiska kommissionen tillhandahåller en online- och utomrättslig plattform för tvistlösning för konsumenter som har sin hemvist i EU. Du kan komma åt plattformen under följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Om Du är en företagsanvändare samtycker Du oåterkalleligen till att svensk domstol ska ha exklusiv jurisdiktion.

Ändringar av dessa Användarvillkor och vår Webbplats

Vi kan komma att ändra dessa Användarvillkor från tid till annan. Varje gång Du vill använda vår Webbplats bör Du kontrollera dessa Användarvillkor för att försäkra Dig om att Du förstår de villkor som gäller vid den tidpunkten. Du kan kontrollera när dessa Användarvillkor senast uppdaterades genom att titta högst upp på sidan på "Senast ändrad".

Vi kan också uppdatera och ändra vår Webbplats från tid till annan för att återspegla förändringar i våra produkter, våra användares behov och våra affärsprioriteringar.

 

Allmänt

Överlåtelse. Du får endast överlåta Dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Användarvillkor om vi skriftligen samtycker till detta.

 

Oberoende parter. Vi och Du är oberoende parter, och dessa Användarvillkor ska inte skapa något partnerskap, joint venture, agentur- eller anställningsförhållande.

 

Inga tredjepartsrättigheter. Dessa Användarvillkor gäller mellan Dig och oss och ingen annan person ska ha några rättigheter enligt dessa villkor.

 

Inget avstående av rättigheter. Om vi inte omedelbart kräver att Du gör något som Du är skyldig att göra enligt dessa Användarvillkor, eller om vi dröjer med att vidta åtgärder mot Dig för att ha brutit mot dessa Användarvillkor, betyder det inte att Du inte behöver göra dessa saker. Det kommer inte heller att hindra oss från att vidta åtgärder mot Dig vid ett senare tillfälle.

 

Bestämmelses ogiltighet. Var och en av punkterna i dessa Användarvillkor fungerar separat. Om en domstol finner att någon del av dessa Användarvillkor är olaglig, kommer de återstående punkterna att förbli i full kraft och effekt.

 

© 2021 - Schneider Electric. Alla rättigheter förbehållna.