Köpvillkor

Försäljningsvillkor för konsument

1.                   Avtalsvillkor

1.1                Vad dessa villkor omfattar: Dessa villkor är tillämpliga när vi säljer varor och digitalt innehåll på vår webbplats https://shop.se.com/se/sv till dig. Hänvisningar till produkter i dessa villkor innefattar både varor och digitalt innehåll.

1.2                Köp av tjänster från vår webbplats. Vid köp av tjänster från vår webbplats gäller separata villkor för leverans av tjänsten.

1.3                Varför du bör läsa avtalsvillkoren. Vänligen läs dessa villkor noggrant innan du skickar din beställning till oss. Av dessa villkor framgår vi vilka vi är, hur vi kommer att tillhandahålla produkter till dig, hur du kan ändra eller säga upp avtalet, vad du ska göra om problem skulle uppstå samt övrig viktig information.

 

 

2.                   Information om oss och hur man kontaktar oss

2.1                Vilka vi är. Vi är Schneider Electric eCommerce Europe BV, ett företag registrerat i Nederländerna. Vårt organisationsnummer är KVK 84300493 (863162757) och vår registrerade adress är Taurusavenue 133, 2132LS Hoofddorp, Nederländerna.

2.2                Hur du kontaktar oss. Du kan kontakta oss genom att ringa vår kundtjänst +46 851 992 200 eller skicka epost: eshop.se@se.com

2.3                Hur vi kan kontakta dig. Om vi ​​måste kontakta dig kommer vi att göra det per telefon eller genom att skriva till dig på den e-postadress eller postadress du angav i din beställning.

2.4                "Skriva" inkluderar e-postmeddelanden. När vi använder orden "skriva" eller "skriven" i dessa villkor, inkluderar detta e-postmeddelanden. 

 

 

3.                   Vårt avtal med dig

3.1                Hur vi bekräftar din beställning. Bekräftande av din beställning sker när vi har bekräftat beställningen via e-post. Då kommer ett avtal att upprättas mellan oss.

3.2                Om vi inte kan bekräfta din beställning. Om vi inte kan bekräfta din beställning kommer vi att informera dig om detta via e-post och du kommer inte att debiteras för produkten. Detta kan bero på att produkten är slut i lager; på oväntade begränsningar av våra resurser som vi inte rimligen kunde ha planerat för; på att vi har identifierat ett fel i priset eller i beskrivningen av produkten eller på att vi inte kan hålla en leveranstidsfrist som du har efterfrågat.

3.3                Ditt ordernummer. Du kommer att tilldelas ett ordernummer när vi bekräftar din beställning. Det hjälper oss om du kan ange ordernumret när du kontaktar oss gällande din beställning.

 

 

4.                   Våra produkter

4.1                Produkterna kan skilja sig från produkterna på bilderna. På grund av skillnader i bildkvalitet och visningsinställningar kan vi inte garantera att bilderna på produkterna korrekt återspeglar produkternas färg, material och utseende. Därför kan din produkt skilja sig något från produkterna på dessa bilder.

4.2                Produktförpackningen kan variera. Produktens förpackning kan skilja sig från den som visas på bilderna på vår webbplats.

 

5.                   Din rätt att göra ändringar i en beställning

5.1                Om du vill göra en ändring i en beställning som du har gjort hos oss, vänligen kontakta oss så meddelar vi dig om ändringen är möjlig att utföra. Om det är möjligt att utföra ändringen kommer vi att meddela dig om eventuella ändringar av priset på din beställning, eventuella ändringar av leveranstidpunkten eller något annat som skulle bli nödvändigt till följd av din begärda ändring. Sedan kommer vi att be dig att bekräfta om du vill gå vidare med ändringen. Oavsett om vi har möjlighet att utföra dina begärda ändringar, har du rätt att frånträda avtalet i enlighet med tillämplig lag (se punkt 8 - Ångerrätt).

 

 

6.                   Leverans av produkterna

6.1                Leverans- och leveranskostnader. För beställningar gjorda genom https://shop.se.com/se/sv levererar vi endast till adresser i Sverige. Leveranskostnaderna kommer att visas för dig på vår webbplats innan du gör din beställning. Vissa leveransområden kan vara föremål för tilläggsavgifter och detta kommer att framgå på vår webbplats.

6.2                Tidpunkt för leverans av produkterna. Under beställningsprocessen kommer vi att meddela dig under vilken tidpunkt vi kommer att leverera produkterna till dig. Produkter kommer inte att skickas innan en betalning är gjord. Om produkterna är varor kommer vi att leverera dem till dig så snart som rimligen är möjligt och i vilket fall som helst inom 30 dagar efter den dag då vi bekräftade din beställning. Om produkterna är ett engångsköp av digitalt innehåll, kommer vi att göra det digitala innehållet tillgängligt för nedladdning så snart vi bekräftar din beställning.

6.3                Leverans av programvara eller annat digitalt innehåll. Om du köper programvara, en app eller annat digitalt innehåll från oss (Digitalt Innehåll), kommer din användning av det Digitala Innehållet att omfattas av ytterligare villkor som kommer att göras tillgängliga för dig innan du laddar ner det Digitala Innehållet.

6.4                Vi ansvarar inte för förseningar utanför vår kontroll. Om vår leverans av produkterna försenas på grund av en händelse utanför vår kontroll, som vi inte rimligen kunde ha redogjort för vid köptillfället, och vars konsekvenser vi inte rimligen kunde ha undvikit eller övervunnit, kommer vi att meddela dig så snart som möjligt och vi kommer att vidta åtgärder för att minimera effekterna av förseningen. Förutsatt att vi gör detta kommer vi inte att vara ansvariga för förseningar orsakade av händelsen. Om det finns risk för betydande förseningar kan du kontakta oss för att säga upp avtalet och få en återbetalning för alla produkter som du har betalat för men inte mottagit.

6.5                När du blir ansvarig för varan. För sådana produkter som är varor kommer ansvaret att ligga hos dig från det att vi levererar produkten till den adress du angivit till oss.

6.6                När du äger varor. Du äger en produkt, som är en vara, när:

(a)            vi har mottagit full betalning, om betalning för produkten sker efter leverans av produkten. Fram till det tillfälle då vi mottagit full betalning, har du inte rätt att konsumera, använda, sälja eller på annat sätt göra dig av med produkten. Vi har rätt att återfå produkten om du misslyckas med att göra betalningar i rätt tid; eller

(b)            produkten har levererats till dig, om betalning har skett före leverans.

 

 

7.                   Fel och förseningar

7.1                Att säga upp avtalet på grund av något vi har gjort eller kommer att göra. Om du säger upp ett avtal av ett skäl som anges i (a) till (c) nedan kommer avtalet att upphöra omedelbart och vi kommer att återbetala dig fullt ut för alla produkter som inte har levererats och du kan också ha rätt till ersättning. Skälen är följande:

(a)            vi har informerat dig om ett fel i priset eller beskrivningen av produkten som du har beställt; och du inte vill fortsätta med beställningen;

(b)            det finns en risk för att leveransen av produkterna kan försenas avsevärt på grund av händelser utanför vår kontroll;

(c)            du har en lagstadgad rätt att säga upp avtalet på grund av något vi har gjort fel.

 

 

8.                   Ångerrätt

8.1                Utövande av din ångerrätt och tidsfrist för ångerrätten. För de flesta produkter som köps online har du en lagstadgad rätt att ångra dig inom 14 dagar och få en återbetalning för de köpta produkterna (ångerfrist). Hur lång tid du har på dig beror på vad du har beställt och hur det levereras.

(a)            Har du köpt digitalt innehåll för nedladdning? I sådant fall har du 14 dagar på dig från och med den dagen vi skickar dig e-post som bekräftar din beställning, eller en kortare tid, fram till dess att du börjar ladda ner eller strömma det digitala innehållet. Om vi har levererat det digitala innehållet till dig direkt, och du godkände detta när beställningen gjordes, kommer du inte att ha någon ångerrätt.

(b)            Har du köpt varor? I sådant fall har du 14 dagar på dig från och med den dag då du (eller någon du utser i ditt ställe) tar emot varorna, om inte dina varor är uppdelade i flera leveranser över olika dagar. I sådant fall har du 14 dagar på dig från och med den dag då du (eller någon du utser i ditt ställe) tar emot den sista leveransen. 

8.2                Meddela oss att du vill säga upp avtalet. För att säga upp avtalet med oss (oavsett om du är berättigad till ångerrätt eller inte) vänligen meddela oss genom att skicka oss ett ifyllt formulär enligt Bilaga 1 eller genom att göra något av följande:

(a)            Telefon eller e-post. Ring vår kundtjänst på +46 851 992 200 epost: eshop.se@se.com . Vänligen ange ditt namn, hemadress, information om beställningen, och i förekommande fall, ditt telefonnummer och e-postadress.

(b)            Online. Fyll i formuläret https://shop.se.com/se/sv/sales/guest/form/ på vår hemsida.

(c)            Per post. Skriv ut Avbeställningsformuläret och skicka det till adressen på formuläret. Du kan även skriva till oss direkt på den adressen, genom att ange information om vad du köpte, när du beställde eller tog emot det samt ditt namn och din adress.

 

 

9.                   Avbeställning

9.1                Uppsägning av avtalet för det fall att vi inte har gjort fel och du inte har någon ångerrätt. Du kan säga upp avtalet innan det är slutfört, trots att vi inte har gjort fel och trots att du inte har ändrat dig inom ångerfristen (se punkt 8.1), men i detta fall kan du behöva betala ersättning till oss. Ett avtal för varor eller digitalt innehåll slutförs när produkten levereras, laddas ner eller strömmas och betalas. Vänligen kontakta oss om du vill säga upp avtalet innan det är slutfört av andra skäl än att vi har brutit mot avtalet, eller i fall där uppsägning inte sker inom ångerfristen. Avtalet kommer då omedelbart att sägas upp och vi kommer att återbetala dig allt som du har betalat för sådana produkter som inte har levererats, men vi kan komma att dra av (eller debitera dig om du inte har gjort en förskottsbetalning) en rimlig kompensation för de nettokostnader som uppstår som ett resultat av att du säger upp avtalet.

9.2                Meddela oss att du vill säga upp avtalet. För att säga upp ditt avtal med oss, vänligen kontakta oss genom att använda någon av metoderna som beskrivs i punkt 8.2 ovan.

 

 

10.                Returer och återbetalningar

10.1            Retur av produkter efter uppsagt avtal. Om du väljer att säga upp avtalet av någon anledning, efter att produkter har skickats till dig eller du har tagit emot dem, måste du returnera dem till oss. Du måste returnera produkterna antingen (i) genom att gå till https://shop.se.com/se/sv/returer för att få en returetikett och lämna in produkterna vid ditt lokala Bring-avlämningsställe; eller (ii) skicka tillbaka dem till oss på DHL Supply Chain, Schneider Electric, Metallvägen 33, 19572 Rosersberg eller (iii) om de inte är lämpliga att skicka, låta oss hämta upp dem. Om du inte kan använda ovanstående metoder för retur, vänligen ring kundtjänst +46 851 992 200 eller sänd epost: eshop.se@se.com. Du måste skicka varorna inom 30 dagar efter att du meddelat oss att du vill säga upp avtalet.

10.2            När vi står för returkostnaderna. Vi kommer att stå för returkostnaderna om produkterna är defekta (i sådant fall är punkt 11.4 är tillämplig), om det finns ett fel i priset eller produktbeskrivningen, om det har skett en försening i leveransen på grund av händelser utanför vår kontroll eller för att du har en lagstadgad rätt att returnera produkten på grund av att vi har gjort fel. I alla andra fall måste du stå för returkostnaderna.

10.3            Vad vi tar betalt för hämtning. Om du står för kostnaderna för returen och vi hämtar produkten från dig, kommer du att debiteras för den direkta kostnaden för upphämtningen.

10.4            Hur vi återbetalar dig. Vi kommer att återbetala dig det pris du har betalat för produkterna inklusive leveranskostnaderna, genom den metod som du använde för betalningen. Vi kan dock göra avdrag från priset, på sätt som beskrivs nedan.

10.5            Avdrag från återbetalningar om du utövar din ångerrätt. Om du utövar din ångerrätt:

(a)            Kan vi reducera din återbetalning av priset (exklusive leveranskostnader) för att återspegla en eventuell minskning av varornas värde, om detta har orsakats av att du hanterat dem på ett sätt som inte skulle vara tillåtet i en butik. Se vår retursida på https://shop.se.com/se/sv/returer för information om hantering som är acceptabel samt exempel på detta. För det fall att vi har återbetalat dig innan vi har haft möjlighet att inspektera varorna, och vi senare upptäcker att du har hanterat varorna på ett sätt som är oacceptabelt, måste du återbetala ett skäligt belopp.

(b)            Kommer den maximala återbetalningen för leveranskostnader att vara leveranskostnader med den billigaste leveransmetod som vi erbjuder. Till exempel, om vi erbjuder leverans av en produkt inom [3-5] dagar till en viss kostnad men du väljer att få produkten levererad inom 24 timmar till en högre kostnad, kommer vi endast att återbetala det som du skulle ha betalat för den billigaste leveransmetoden.

10.6            Tidpunkt för din återbetalning. Vi kommer att göra eventuella återbetalningar till dig så snart som möjligt. Om du utövar din ångerrätt på ett korrekt sätt gäller följande:

(a)            Om produkterna är varor och vi inte har erbjudit oss att hämta dem, kommer din återbetalning att göras (med eventuella relevanta avdrag enligt punkt 10.5 ovan) inom 14 dagar från dagen då vi återfår produkten, eller tidigare, på den dagen då du ger oss bevis på att du har skickat tillbaka produkten till oss. För information om hur du utför en retur, vänligen se punkt 11.4. 

(b)            I alla andra fall kommer din återbetalning att göras inom 14 dagar från och med att du meddelar oss att du vill utöva din ångerrätt.

 

 

11.                Defekta produkter

11.1            Om det du har köpt är defekt kan du ha en lagstadgad rätt att säga upp avtalet (eller att få produkten reparerad, utbytt, eller en tjänst utförd på nytt, eller att få tillbaka hela eller del av priset).

11.2            Hur du informerar oss om problem. Om du har några frågor eller klagomål på produkten, vänligen kontakta oss. Du kan kontakta vår kundtjänst på +46 851 992 200 eller via epost: eshop.se@se.com

11.3            Sammanfattning av dina juridiska rättigheter. Vi har en lagstadgad skyldighet att leverera produkter som är i överensstämmelse med detta avtal. Ingenting i dessa villkor kommer att påverka dina juridiska rättigheter. Detta inkluderar din lagstadgade rätt att framföra klagomål angående eventuella defekter i produkterna inom tre år efter mottagandet av varan, enligt konsumentköplagen.

11.4            Din skyldighet att returnera reklamerade produkter. Om du vill utöva din lagstadgade rätt att reklamera defekta produkter måste du skicka tillbaka dem till oss eller (om de inte är lämpliga att skicka) låta oss hämta upp dem. Vi står för kostnaderna för porto eller hämtning. Ring kundtjänst +46 851 992 200 eller via epost: eshop.se@se.com för en returetikett eller för att ordna en upphämtning.

 

 

12.                Pris och betalning

12.1            Var man kan hitta priset på produkten. Priset på produkten (inklusive moms) är det pris som angavs på beställningssidan när du gjorde din beställning. Alla priser på https://shop.se.com/se/sv anges i SEK. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att priset på produkten är korrekt. Se dock punkt 12.3 för vad som gäller om vi upptäcker ett fel i priset för produkten du beställer.

12.2            Vi kommer att justera efter ändringar i momssatsen. Om momssatsen ändras mellan ditt beställningsdatum och det datum då vi levererar produkten, kommer vi att justera den momssats du betalar, såvida du inte redan har betalat för produkten i sin helhet innan ändringen av momssatsen träder i kraft.

12.3            Vad händer om vi har angett fel pris. Det finns alltid en risk, trots våra bästa ansträngningar, för att vissa av de produkter vi säljer är felaktigt prissatta. Vi kontrollerar priserna innan vi accepterar din beställning och om produktens korrekta pris är lägre än vårt angivna pris vid beställningsdatumet, kommer vi att debitera det lägre beloppet. Om produktens korrekta pris är högre än vårt angivna pris vid beställningsdatumet, kommer vi att kontakta dig för ditt godkännande innan vi accepterar din beställning.

12.4            När och hur du ska betala. Vi accepterar följande betalningsmetoder för varor och digitalt innehåll:

(a)            Vi accepterar betalning med MasterCard kredit- eller debitkort, Visa kredit- eller debitkort eller American Express kreditkort. För varor måste du betala för produkterna innan vi skickar dem. Vi kommer att debitera ditt kredit- eller betalkort i slutet av beställningsprocessen. För digitalt innehåll måste du betala för produkterna innan du laddar ner dem.

(b)            Om du har valt att köpa varor eller digitalt innehåll på kredit genom att använda tjänsterna från en tredjeparts betaltjänstleverantör, kommer vi att överföra vår rätt till betalning enligt dessa villkor till betaltjänstleverantören. I ett sådant fall ska betalning göras i enlighet med betaltjänstleverantörens villkor.

 

 

13.                Vårt ansvar för förlust eller skada

13.1            Vi är ansvariga för förlust och skada som orsakats av oss. Om vi underlåter att följa dessa villkor är vi ansvariga för förlust eller skada som är ett resultat av att vi bryter mot detta avtal eller att vi inte handlar fackmannamässigt, men vi är inte ansvariga för förlust eller skada som inte rimligen är förutsebar.

13.2            Vi utesluter eller begränsar inte på något sätt vårt ansvar gentemot dig där det skulle vara olagligt att göra det. Detta inkluderar ansvar för dödsfall eller personskada orsakad av vår vårdslöshet eller vårdslöshet från våra anställda, mellanmän eller underleverantörer; för bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning eller för brott mot dina lagstadgade rättigheter i förhållande till produkterna.

13.3            Om defekt digitalt innehåll som vi har tillhandahållit skadar en enhet eller digitalt innehåll som tillhör dig och detta orsakas av vår underlåtenhet att handla fackmannamässigt kommer vi att ersätta dig. Vi är dock inte ansvariga för skador som du kunde ha undvikit genom att ladda ner en uppdatering som erbjudits utan kostnad, för skador som orsakats av att du inte har följt installationsanvisningarna korrekt eller genom att ha på plats de minimum systemkrav som rekommenderas av oss.

13.4            Vi är inte ansvariga för förluster i affärsverksamhet. Vi levererar endast produkterna till dig för privat bruk. Om du använder produkterna för kommersiellt-, affärs- eller återförsäljningsändamål kommer vi inte att ha något ansvar gentemot dig för utebliven vinst, förlust till följd av minskning eller bortfall av produktion eller omsättning, förlust eller förvanskning av data, eller förlust till följd av att ett avtal med tredje man har fallit bort eller inte har blivit riktigt uppfyllt.

 

 

14.                Hur vi kan använda dina personuppgifter

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter på det sätt som anges i vår integritetspolicy https://shop.se.com/se/sv/privacy-notice

 

 

15.                övriga viktiga villkor

15.1            Vi kan överföra detta avtal till någon annan. Vi kan överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till en annan organisation. Vi kommer att informera dig om vi planerar att göra detta, till exempel via e-post eller genom ett meddelande på vår hemsida.

15.2            Du behöver vårt samtycke för att överföra dina rättigheter till någon annan. Du får endast överföra dina rättigheter eller dina skyldigheter enligt dessa villkor till en annan person om vi skriftligen samtycker till detta.

15.3            Ingen annan har några rättigheter enligt detta avtal. Detta avtal är mellan dig och oss. Ingen annan person ska ha några rättigheter att upprätthålla några villkor i avtalet.

15.4            Om en domstol finner en del av detta avtal olagligt, kommer resten av avtalet att fortsätta gälla. Vart och ett av dessa villkor fungerar separat. Om en domstol eller relevant myndighet beslutar att något villkor är olagligt, kommer de återstående villkoren att förbli i full kraft.

15.5            Dröjsmål med åberopande av detta avtal hindrar oss inte från att åberopa avtalet senare. Om vi inte omedelbart insisterar på att du gör något som du är skyldig att göra enligt dessa villkor, eller om vi dröjer med att vidta åtgärder mot dig därför att du bryter mot detta avtal, betyder inte det att du inte behöver göra dessa saker, och det kommer inte att hindra oss från att vidta åtgärder mot dig vid ett senare tillfälle. Om du till exempel missar en betalning och vi inte omedelbart begär betalning, men vi fortsätter att tillhandahålla produkterna, kan vi fortfarande kräva att du gör betalningen vid ett senare tillfälle.

15.6            Vilka lagar som gäller för detta avtal och var du kan väcka rättsliga förfaranden. Dessa villkor regleras av lagarna i det land där du bor, och du kan väcka talan avseende produkterna i Sverige och vid din lokala domstol.

15.7            Möjlighet att föra klagomål genom alternativ tvistlösning. Om du är en konsument har du möjlighet att skicka eventuella klagomål till en alternativ tvistlösningsplattform. Du kan antingen hänskjuta ärendet till onlineplattformen på EU-kommissionens hemsida www.ec.europa.eu/odr, eller direkt till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) via Box 174, 101 23 Stockholm eller www.arn.se. Vi kommer att samarbeta under tvistlösningen och följa ARN:s rekommendationer.

 

 

Bilaga                 Uppsägningsformulär

 

(Fyll i och returnera detta formulär endast om du vill frånträda avtalet)

Till:  Schneider Electric eCommerce Europe BV. epost: eshop.se@se.com  Telefon +46 851 992 200.

 Jag/Vi [*] meddelar härmed att jag/vi [*] säger upp mitt/vårt [*] köpeavtal för följande varor [*],

Beställde den [*]/mottogs den [*],

Namn på konsument(er),

Adress till konsument(er),

Underskrift av konsument(er) (endast om denna blankett meddelas på papper),

Datum

[*] Radera vid behov