Shop.se.com Sekretessmeddelande

 

1. Vem ansvarar för databehandlingen?

Behandlingen av personuppgifter utförs av [Schneider Electric Industries SAS] (”vi”) som personuppgiftsansvarig.

Som ett globalt företag förbinder vi oss att säkerställa en adekvat skyddsnivå för personlig information i enlighet med tillämpliga lagar. Vi har antagit interna policyer som inför gemensamma regler för insamling, användning och avslöjande av personlig information av alla enheter globalt. För att veta mer, läs vår datasekretesspolicy.

 

2. Vilka typer av personlig information behandlar vi?

Vi samlar in och behandlar följande information:

- Identifieringsdata (namn/efternamn, e-postadress, postadress, konto-ID, kundkontonummer...), supportförfrågningar, information om onlineköp (favoritlista, kundvagnsinformation)

- Yrkeslivsdata (jobbtitel, jobbfunktion, företag, adress...);

- Trafikdata och användarbeteendedata (IP-adress, enhetsinformation, …);

- Bank Information

 

I de fall där ditt konto hanteras av någon annan (som en administratör eller arbetsgivare), kan de tillhandahålla data för din räkning.

 

3. Varför samlar vi in ​​och använder personlig information?

Vi använder information i syfte att leverera tjänster (t.ex. ge tillgång till plattformen), tillhandahålla information om standardpriser, kostnader och produkter, interagera med användare, hantera kundrelationer (t.ex. hantera beställningar), behandla betalning av Produkter.

Vi behandlar också information för att samla in betyg på våra produkter och tjänster, säkerställa säkerhet och efterlevnad av kontrakt och användarvillkor, och analysera användningen av tjänster för att förbättra dem.

Detta är baserat på vårt legitima intresse att driva plattformen och att tillhandahålla tjänster till våra kunder.[1]

Vissa av bearbetningsaktiviteterna (t.ex. personlig upplevelse) baseras på ditt samtycke.

Vi fattar inte beslut som enbart baseras på automatiserad behandling som kan ge rättsverkningar eller på liknande sätt påverka dig.

 

4. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behåller information som behövs för att utföra de syften som beskrivs ovan, med hänsyn till behovet av att tillhandahålla tjänsterna, marknadsföringskrav, säkerhetskrav, juridiska krav och preskriptionsregler.

 

5. Vem delar vi personlig information med och var behandlas den?

Vi säljer inte dina personuppgifter.

Personuppgifter kommer att behandlas av våra dotterbolag och leverantörer som är involverade i tillhandahållandet av tjänsterna och i utförandet av ändamålen. Deras aktiviteter inkluderar hosting och underhåll, prestandaövervakning och säkerhet [A1] .

Eftersom vi är ett globalt företag kan team och leverantörer ha globala roller eller roller i flera länder, och de kan finnas var som helst i världen, i länder med andra integritetsstandarder än våra kunders land. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att personuppgifter får en adekvat skyddsnivå. Vi har interna policyer som tillämpas av våra dotterbolag och vi sluter relevanta avtal med våra leverantörer för att säkerställa lämpliga skyddsåtgärder. Vår grupp har antagit bindande företagsregler (BCR). Dessutom sluter vi standardavtalsklausuler och förlitar oss på EU-kommissionens beslut om adekvathet. För att få mer information och kopior av de säkerhetsåtgärder som införts kan du kontakta global-data-privacy@schneider-electric.com.

Vi kan också dela din information vid behov:

- med behöriga myndigheter, baserat på en god tro att avslöjande är nödvändigt för att svara på en rättsprocess, en giltig officiell förfrågan eller om annat krävs enligt lag;

- för att försvara våra juridiska rättigheter, eller för att skydda rättigheterna eller säkerheten för någon person eller enhet;

- enligt instruktioner från dig, vår kund eller användaren;

- med tredje part i samband med omorganisation av verksamheten.

 

6. Hur säkrar vi personlig information?

Vi följer allmänt accepterade branschstandarder för att skydda informationen som skickas till oss, både under överföring och när vi tar emot den. Vi upprätthåller lämpliga administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder för att skydda information mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, oavsiktlig förlust och otillåten ändring.

Observera att ingen metod för överföring över internet, eller metod för elektronisk lagring, är 100 % säker. Därför kan vi inte garantera absolut säkerhet.

 

7. Hur utövar du dina val och rättigheter gällande din personliga information?

För att utöva de dataskyddsrättigheter som beviljas enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, såsom rätten att bli informerad, att få tillgång till, att rätta, att återkalla samtycke, att begära begränsning eller radering, rätten att invända och dataportabilitet, kan du göra en förfrågan på kontaktuppgifterna som finns tillgängliga i applikationen eller på global-data-privacy@schneider-electric.com. För att säkerställa säkerheten för din personliga information kan vi be dig att tillhandahålla andra uppgifter för att verifiera din identitet.

 

8. Hur kontaktar man oss?

Du kan ställa frågor eller kommentarer om vår sekretesspraxis eller detta sekretessmeddelande till vår gruppdataskyddsombud (Group DPO):

DPO@schneider-electric.com

DPO Schneider Electric

35 rue Joseph Monier

CS 30323

92506 Rueil Malmaison-

Frankrike

 

Om du anser att Schneider Electric har behandlat din personliga information i strid med tillämplig lag, kan du lämna in ett klagomål till Group DPO på kontaktuppgifterna ovan eller till en tillsynsmyndighet.

 

9. Ändringar av detta sekretessmeddelande

Observera att detta integritetsmeddelande kan ändras från tid till annan. Vi kommer att ge information om väsentliga förändringar.

Senast uppdaterad: juni 2022